Registracija na forum-portal MINVO
natisni

REGISTRACIJA NA FORUM / PORTAL

Registracija na forum / portal MINVO je brezpla?na, prostovoljna in se opravi samo enkrat ( vse naslednje prijave se opravljajo že z izbranim uporabniškim imenom ter geslom).


Registracija na forum oziroma portalu MINVO je obvezna, v kolikor želi uporabnik uporabljati možnosti objavljanja vsebin, komentarjev, prispevkov, odgovorov itd. Pod možnosti objavljanja vsebin štejemo tako objavljanje vsebin na portalu kot tudi na forumu. Obi?ajno se uporabniki na straneh sre?avajo z ve?kratnimi potrebnimi registracijami, saj ve?ina spletnih mest dandanes zahteva posami?ne registracije za vsako spletno vsebino. S tega stališ?a, bi v našem primeru lahko pri?akovali dve registraciji. Prvo registracijo za uporabo portala, ter drugo registracijo za uporabo foruma. Ker smo mnenja, da so registracijski postopki obvezni, vendar lahko zahtevajo veliko dodatne energije in v?asih povzro?ajo zmedo smo registracijo na naših spletnih straneh MINVO poenostavili in poenotili. Tako je potrebno postopek registracije opraviti le enkrat, registracija pa velja tako za uporabo portala kot za uporabo foruma.


Kot navedeno poteka registracija na forumu preko sklopa registracije na portalu MINVO. Pravzaprav je registracija poenostavljena in združena, tako da se bomo spoznali le z eno registracijo – obvezno registracijo.


Registracijski postopek lahko opravite na vsaki strani in podstrani portala MINVO. Najlažje boste opravili postopek registracije tako, da boste na naslovni strani portala (spletni naslov: http://www.minvo.si ) našli v zgornjem desnem kotu alinejo oziroma tekst PRIJAVA | REGISTRACIJA, kot prikazuje naslednja slika 1.
 
slika_PF_1S klikom na »REGISTRACIJA« odprete novo okno registracije, ki vam takoj omogo?i vnos potrebnih podatkov in nadaljevanje postopka registracije. Novo prikazano okno ponazarja naslednja slika 2.
 
slika_PF_2Postopek nadaljujete tako, da v zgoraj prikazano okno vnesete zahtevane podatke.
Opomba: Vsi podatki navedeni v oknu so obvezni in jih je potrebno obvezno izpolniti. Še posebej naj opozorimo na previdno izbrano uporabniško ime ter geslo, saj boste v nadaljevanju uporabe portala oziroma foruma ta dva podatka vedno potrebovali za uspešno prijavo. Prav tako bodite pozorni da vnesete vaš pravi e-poštni naslov, kamor se vam bodo dostavljala obvestila in kamor boste prejeli potrditveno e-pošto za dokon?no potrditev vaše registracije. Zadnje polje naslovljeno »AntiSpam« polje je obvezno zahtevano polje, ki služi prepre?evanju lažnih registracij in vdorov. V polje enostavno vnesite rezultat prikazane ena?be v številski obliki (primer ena?be 18-4; vpišemo »4«).
Po kon?anem vnosu naših podatkov kliknemo na dnu forme moder gumb REGISTRACIJA ter po?akamo par trenutkov (odvisno od kvalitete internetne povezave). Postopek registracije na spletnem portalu ste uspešno zaklju?ili v kolikor se vam v parih trenutkih (recimo par s) na vrhu strani prikaže obvestilo o uspešno opravljenem registracijskem postopku. Uspešno opravljen registracijski postopek je prikazan na naslednji, spodnji sliki 3.

 
slika_PF_3
Na vneseni e-poštni naslov se vam je prav tako že poslala potrditvena pošta, katero morate po prejetju še ustrezno potrditi (slediti navodilom priloženim v e-pošti; klikniti na potrditveno povezavo). Oblika e-pošte, ki jo dobite na vaš elektronski naslov je prikazana spodaj:


------------------------------------------------------------------------------

Pozdravljeni Janez,

Zahvaljujemo se vam za registracijo na Mreža inženirskih nevladnih organizacij. Ra?un je ustvarjen, a mora biti pred uporabo še aktiviran.
Za aktivacijo kliknite na spodnjo povezavo ali pa jo kopirajte/prilepite v naslovno vrstico brskalnika:
http://minvo.si/index.php?option=com_user&task=activate&activation=6dcafX551e aktivaciji se lahko prijavite na http://minvo.si/ z uporabo uporabniškega imena in gesla:

Po

uporabniško ime – janez 
geslo – jankran

------------------------------------------------------------------------------

Kot navedeno v prejetem e-poštnem sporo?ilu, kliknete in izberete priloženo povezavo ter dokon?no aktivirate vaš uporabniški ra?un. Potrdilo o uspešni aktivaciji se vam izpiše v sklopu spletnega portala, kot prikazano na naslednji sliki 4:
 
slika_PF_4
Isti postopek registracije lahko opravite tudi na alternativni na?in, in sicer tako da v zgornjem desnem kotu kliknete alinejo oziroma tekst PRIJAVA, kot prikazuje naslednja slika 5.
 
slika_PF_5V novo odprtem oknu, kot prikazano na sliki 4 izberete gumb registracija (levo spodaj). Registracija se vam v tem primeru prikaže v ve?ji obliki (slika 6), postopek pa je analogen prvotno opisanemu postopku registracije.
 
slika_PF_6

Vsebine portala, forumov in objavljene teme lahko vidijo in berejo vsi uporabniki spletnega portala MINVO.

Na forumu lahko pišejo in urejajo samo registrirani uporabniki, torej uporabniki, ki so že opravili registracijo in imajo uporabniško ime ter geslo.


registrácija -e ž (á) 1. glagolnik od registrirati: odkloniti, zavrniti registracijo; registracija letala, orožja, pogodbe / podaljšati veljavnost registracije / registracija ?lanov, odposlanih paketov / elektronska, mehanska registracija; registracija potresnih sunkov / registracija kulturnega dogodka v ?asopisu, po radiu • knjiž. analizirati registracijo tresljajev grafi?ni prikaz ¦ jur. imeti registracijo pravico, ki izhaja iz vpisa v dolo?eni register 2. pog. registrska številka, oznaka vozila: avtomobil z ljubljansko, vojaško registracijo.