natisni

predstavitev_portala

Predstavitev

Spletni portal poimenovan portal »Mreža inženirskih nevladnih organizacij« oziroma krajše portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih in dejavnostih navaja široko opisane in opredeljene postavke, katere so poglavitne za izboljšanje trenutne situacije na podro?ju inženirskega nevladnega sektorja na podro?ju raziskovanja in znanosti Slovenije.

Skladno s tem je poglavitni namen in cilj zasnovanega portala MINVO informiranje, horizontalno inženirsko mreženje, sodelovanje ter povezovanje inženirskih nevladnih organizacij z dolo?enega vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti na nacionalni in EU ravni.

 

Najpoglavitnejša dejstva

Portal MINVO je spletna aplikacija in okolje zasnovano na podlagi sodobnih spletnih tehnologij. Uporabnikom in prijaviteljem omogo?a mnogo uporabnih stvari med katerimi lahko najpoglavitnejša dejstva strnemo v naslednje postavke:

objavljanje in urejevanje vsebin inženirskih NVO z vsebinskega podro?ja raziskovanja in znanosti;

objavljanje in urejanje novic vezanih na delovanje projekta MINVO ter portala MINVO

promoviranje prijaviteljev oziroma inženirskih NVO. Vsaka NVO ima notranjo lastno stran;

horizontalno mreženje med inženirskimi NVO;

seznam inženirskih nevladnih organizacij;

samodejno obveš?anje o novostih na samem spletnem mestu MINVO. Novice se v dolo?enih ?asovnih intervalih samodejno prenesejo v nabiralnik oziroma okno novic na desni stani portala. Uporabniki so tako vedno v koraku z najbolj svežimi informacijami, hkrati pa jim je prihranjeno zamudno brskanje, saj imajo centralen pregled nad dogajanjem;

predstavitev projekta in portala MINVO;

integriran forum za dodatno povezovanje NVO in omogo?anje dodatne medsebojne komunikacije med uporabniki in ?lani. Posebej dobrodošlo za reševanje problemov, objašnjevanje vprašanj, pobud itd.

nazorno prikazane in navedene zunanje povezave tako društev kot ostalih organizacij, zavodov, društev ter drugih oblik delovanja, ki so prisotne in delujo?e na vsebinskem podro?ju raziskovanja ni znanosti.

iskalnik, ki omogo?a uporabnikom lahko in pregledno iskanje po spletnih straneh portala ter foruma;

inženirsko e-novi?arstvo oziroma pošiljanje inženirskih elektronskih novic izbranim uporabnikom.

 

Dosegljivost in lokacija

Zaradi same narave portala MINVO je portal postavljen na spletnem mestu naslovljenem z naslovom http://www.minvo.si in sicer deluje pod okriljem registrirane in zakupljene domene minvo.si.

Uradni e-poštni naslov na katerega se lahko naslavlja kakršnakoli vprašanja oziroma vsebina je Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. .

Administratorski e-poštni naslov za kakršna koli druga vprašanja in vsebine glede portala ter delovanja portala je Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. .