Prispeval Administrator    Torek, 01 Junij 2010 00:00    natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinaproject_small_1

Marsikateri podjetnik in gospodarska družba se sprašujeta, katere splošne akte morata sprejeti in kako se morata organizirati, da bosta zadostila zakonodaji, ki se iz dneva v dan spreminja. Pregled posameznih pravnih subjektov na podro?ju gradbeništva nam pokaže, da imajo:

• zastarele oz. neusklajene akte z zakonodajo,
• jih sploh nimajo, pa bi jih morali imeti,
• imajo akte, ki ne ustrezajo njihovi statusni obliki.

Zakonodaja to?no predpisuje, v katerih primerih in glede na kakšno organiziranost morajo delodajalci sprejeti splošne akte in predpisuje tudi visoke denarne sankcije za njihov nesprejem ali neskladnost z zakonodajo. Na seminarju se bo predstavilo in obravnavalo konkretne predloge aktov, ki jih bodo udeleženci tudi prejeli v gradivu.

1. Statusne oblike pravnih subjektov v gradbeništvu
• splošno o statusnih oblikah pravnih subjektov in zakonodaji,
• kaj moramo vedeti in upoštevati pri preoblikovanju oz. spremembi statusne oblike,
• kako statusna oblika vpliva na pridobivanje sredstev iz evropskih skladov,
• kakšne so pravne in finan?ne posledice širitve pravnega subjekta, • odgovornost pravnih subjektov,
• konkretni primeri,
• sodna praksa,
• vprašanja in odgovori.

2. Organiziranost pravnega subjekta
• pregled zakonodaje, ki predpisuje sprejem splošnih in drugih aktov,
• kazni in sankcije ob ugotovitvi nepravilnosti oz. pomanjkanju splošnih in drugih aktov,
• kako pomembna je pogodba o zaposlitvi in kako se lahko z njo zaš?itimo v sodnih sporih,
• postopek sprejemanja splošnih aktov,
• kako vpliva velikost na sprejem splošnih aktov,
• usklajevanje splošnih aktov,
• posebne prepovedi,
• konkretni primeri,
• sodna praksa,
• vprašanja in odgovori.

Predavatelji

Matija JAMNIK, univ.dipl.prav.
Ana IGLI?, univ.dipl.prav.

Datum
9.6.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja
14:00 1. Statusne oblike pravnih subjektov v gradbeništvu [Matija JAMNIK, univ.dipl.prav.]
16:00 2. Organiziranost pravnega subjekta [Ana IGLI?, univ.dipl.prav.]

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 3 to?ke.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Torek, 01 Junij 2010 12:25 )