Prispeval Administrator    Sreda, 05 Maj 2010 00:00    natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinachemistry_small_4

Hrup ima, tako v zunanjem naravnem in življenjskem okolju kot tudi v notranjem bivalnem okolju, verjetno najve?ji vpliv na kakovost bivanja in tudi na zdravje. Med viri hrupa je hrup, ki nastane kot posledica cestnega in železniškega prometa eden pomembnejših.

?etudi so emisije novih vozil in izboljšane kvalitete površin po katerih se vozila premikajo vedno manjše, se zaradi stalnega pove?anja prometa in hitrosti prometni hrup pove?uje. Zmanjšanje obremenitev okolja zaradi hrupa je lahko uspešno samo, ?e so razmeroma številni, v osnovi razli?ni poznani ukrepi, uspešno uveljavljeni.

Ti ukrepi so:
• dolo?anje ravni hrupa in na?rtovanje primernih ukrepov zaš?ite,
• tehni?na izvedba na?rtovanih protihrupnih ukrepov in
• vzdrževanje.

Predavatelji

Evstahij DRMOTA, dipl.

Datum
18.5.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja

15:00 Konstrukcije za zaš?ito pred hrupom (ceste in železnice)
Evstahij DRMOTA, dipl.

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 3 to?ke.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 11:59 )