Gradbena pogodba in razmerja povezana z njo
Prispeval Administrator    ÄŚetrtek, 08 April 2010 00:00    natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinaimage_show_1

Predavanje je zamišljeno bolj kot delavnica, saj je zaželeno aktivno sodelovanje slušateljev. Poudarek je na funkcijah in odgovornostih posameznih udeležencev gradnje (izvajalec, projektant, nadzornik, podizvajalec).

V praksi se velikokrat pojavljajo vprašanja v zvezi z odgovornostmi posameznih udeležencev gradnje glede stvarnih napak na objektu, kdaj je odgovoren izvajalec in kdaj projektant, komu odgovarja nadzornik, kdaj je izvajalec upravi?en do podaljšanja pogodbenega roka in kakšna so pooblastila nadzornika. Predstavljeni bodo bistveni elementi gradbene pogodbe (cena, projektna dokumentacija, roki, predmet pogodbe) in kako ravnati, ?e se tekom gradnje kateri od bistvenih elementov spremeni, na kakšen na?in se pri gradbeni pogodbi oblikuje cene (pomen dodatnih, presežnih, nepredvidenih del), govor pa bo tudi o pogodbeni kazni, stvarnih napakah, pomenu primopredaje in kon?nega obra?una.

Predavatelji

Mojca FURLAN, univ.dipl.prav.

Datum
22.04.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja
12:00 Gradbena pogodba in razmerja povezana z njo

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 5 to?k.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 11:59 )