Prispeval Administrator    Ponedeljek, 15 Marec 2010 13:23    natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Osvežilni program nove zakonodaje o graditvi objektov - ponovitevproject_small_8

V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleženci pri gradnji, ?emur mnogokrat botruje slabo ali površno poznavanje gradbene zakonodaje in predpisov.

 

Namen seminarja je nazorno predstaviti vse potrebne korake procesa gradnje, torej obveznosti in pravice investitorja in izvajalca del ter drugih soudeležencev pri graditvi (projektanti, nadzorniki, revidenti, soglasodajalci in vzdrževalci) v postopku od pridobitve pravnomo?nega gradbenega dovoljenja do pridobitve uporabnega dovoljenja (pogoji udeležencev pri graditvi, postopek same gradnje, priprava dokumentacije za tehni?ni pregled objekta, tehni?ni pregled, ter obveznosti investitorja in izvajalca del ter drugih soudeležencev v postopku do vpisa objekta v uradne evidence). Vsebina bo obogatena s primeri iz prakse. Predstavljene bodo bistvene dolo?be novele Zakona o graditvi objektov ZGO-1B, (Ur. l. RS, št. 126/07), skupaj s pripadajo?ima podzakonskima aktoma: 1. Pravilnik o gradbiš?ih, (Ur. l. RS, št. 55/08) in 2. Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, (Ur. l. RS, št. 55/08).

Predavatelji

Ivan IVETA, univ.dipl.inž.el. - HSE d.o.o.

Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 4 to?ke.

Datum
25.3.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Pri?etek izobraževanja
ob 14.00

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:07 )