SDS
natisni
Statistično društvo Slovenije vzpodbuja strokovne aktivnosti na statističnem področju.

Ime društva in Logotip:

Statistično društvo

Slovenije

http://www.stat-d.si/

sds

Sedež društva:  

SDS- Statistično društvo Slovenije

Vožarski pot 12

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Statistično društvo Slovenije vzpodbuja strokovne aktivnosti na statističnem področju.

Kratek opis društva:

Statistično društvo Slovenije ima naslednje poslanstvo:

* vzpodbujanje strokovnih aktivnosti na statističnem področju;
* povezovanje statistikov v Sloveniji;
* vzpodbujanje mednarodnega sodelovanje;
* skrb za kvaliteto statističnega izobraževanja;
* skrb za ugled statistične stroke v javnosti.

Društvo ima naslednje cilje in naloge:
1. sodeluje pri razvijanju statistične stroke s tem, da proučuje in izpopolnjuje teorijo in prakso v skladu z interesi in potrebami uporabnikov;
2. sodeluje pri strokovnem usposabljanju članov ter drugih statistikov in uporabnikov statističnih podatkov. V ta namen samostojno ali v sodelovanju z drugimi strokovnimi ustanovami prireja seminarje, predavanja in posvetovanja;
3. s svojimi iniciativami, pripombami in predlogi aktivno sodeluje pri oblikovanju programov statističnih raziskovanj in s tem povezanimi vprašanji;
4. sodeluje s sorodnimi strokovnimi društvi in organizacijami doma in v tujini;
5. založništvo v obsegu enega do dveh izvodov na leto.

Ključne dejavnosti:

vzpodbujanje strokovnih aktivnosti na statističnem področju;

povezovanje statistikov v Sloveniji;

vzpodbujanje mednarodnega sodelovanje;

skrb za kvaliteto statističnega izobraževanja;

skrb za ugled statistične stroke v javnosti.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Ustanovitev
Statistično društvo je bilo ustanovljeno 14. decembra 1977 na Ustanovni skupščini, ki jo je sklical iniciativni odbor za ustanovitev društva. Ta dan je bil izbran namenoma, saj je bil 14. december že leta 1974 izbran za "Dan statistike".
Do takrat je delovalo le Jugoslovansko statistično društvo, ustanovljeno leta 1953 s sedežem v Beogradu.
Ustanovno skupščino je organiziral iniciativni odbor pod vodstvom mag. Iva Lavrača, v delovnem predsedstvu pa so bili Alenka Šumi, Anka Kristan in dr. Marijan Blejec. Povabilu se je odzvalo 70 povabljenih, ob koncu pa je prijavnice izpolnilo 90 članov.
Na ustanovni skupščin je bil sprejet Statut društva, ki se v naslednjih letih nadalje prilagajal zakonodaji, in sicer v letu 1974 in 1992. V letu 1996 pa je skupščina potrdila, da je Statut usklajen tudi z Zakonom o društvih sprejetim 1995.

Zgodovina
Statistično društvo je bilo ustanovljeno 14. decembra 1977.
Do takrat je delovalo le Jugoslovansko statistično društvo, ustanovljeno leta 1953.
Na Ustanovni skupščin je bil sprejet Statut društva, ki se v naslednjih letih nadalje prilagajal zakonodaji, in sicer v letu 1974 in 1992.
Podrobnejši opis zgodovine, razvoja in pomembnih dogodkov se nahaja v Kroniki Društva.

Konference

Bilten

Sekcije

Podiplomski študij

Dogodki

Kontakt:

Predsednik:

Član:

dr. Andrej Blejc

Bogdan Grmek

Tel.

Fax:

+386 1 241 51 48

+386 1 24 15 344

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

bogdan.grmek at gov.si

Spletna stran:

http://www.stat-d.si/