Prispeval Administrator    ÄŚetrtek, 26 Avgust 2010 08:07    natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Stare in nove dav?ne olajšave?

Katere olajšave bomo lahko upoštevali pri obra?unu davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti za leto 2010?

V zadnjih tednih smo dobili nekaj novih dav?nih olajšav pri obra?unu davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti, ki veljajo že za leto 2010. Katere pa so stare olajšave, ki so za leto 2010 ostale iste, kot smo jih poznali v preteklem letu? To so:

30-odstotna olajšava za vlaganja v opremo (delovni stroji, traktorji, finan?ni najem, transportna sredstva) in neopredmetena sredstva.

olajšave za zaposlovanje invalidov (50 odstotkov od bruto pla?e oziroma 70 odstotkov od bruto pla?e, ?e gre za invalida s 100-odstotno telesno okvaro)

olajšave za izvajanje prakti?nega dela v strokovnem izobraževanju ,

-  olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,

-  olajšave za donacije v humanitarne, invalidske, znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne, kulturne, ekološke, religiozne, socialnovarstvene, dobrodelne in zdravstvene namene (0,3 % obdav?enega prihodka),

-  olajšave za donacije za kulturne namene in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre?ami (0,2 % obdav?enega prihodka),

-  olajšave za donacije politi?nim strankam.

Celoten ?lanek si oglejte Tukaj.

Vir: Podjetnik, avgust, 2010

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 30 Avgust 2010 19:08 )