ED Maribor
natisni
Elektrotehniško društvo Maribor: Cilj društva je povezava strokovnjakov elektro stroke in nudenje strokovne pomoči svojim članom. Saj lahko le z skupnim delom prispevamo k napredku stroke. Zaradi tega želimo v naše vrste pridobiti mlade strokovnjake, ki bodo na ta način obogatili svoje šolsko znanje s praktičnimi izkušnjami.

Ime društva in Logotip:

Elektrotehniško društvo

Maribor

http://www.ed-mb.si/

ed_maribor

Sedež društva:  

ED Maribor - Elektrotehniško društvo Maribor

Glavni trg 17b

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Cilj društva je povezava strokovnjakov elektro stroke in nudenje strokovne pomoči svojim članom. Saj lahko le z skupnim delom prispevamo k napredku stroke. Zaradi tega želimo v naše vrste pridobiti mlade strokovnjake, ki bodo na ta način obogatili svoje šolsko znanje s praktičnimi izkušnjami.

Kratek opis društva:

Elektrotehniško društvo Maribor je po stroki povezano z Elektrotehniško zvezo Slovenije (EZS) s sedežem v Ljubljani, prek Zveze društev  inženirjev in tehnikov Maribor (ZDIT) pa z drugimi društvi tehniške stroke v Mariboru.
Naloge in dejavnosti Elektrotehniškega društva Maribor so zapisane v pravilih in so naslednje:

 • prispevati k napredku elektrotehniške znanosti in razvoja elektrotehnike,
 • prispevati, razvijati in gojiti stanovsko zavest članov ED, obnovitev znanja, strokovno usposabljanje, ustvarjalnost, točnost, prijateljstvo, družabnost pri svojih članih,
 • pomagati gospodarskim organizacijam in institucijam s predlogi, strokovnimi nasveti in tehniškimi elaborati ter študijami, pri izvajanju gospodarskih nalog in reševanju strokovnih problemov,
 • dvigati pri svojih članih strokovno raven in zavest,
 • gojiti stike in sodelovanje med člani (ED) in drugimi strokovnimi društvi doma in v tujini,
 • zastopati moralne in materialne interese članov,
 • mobilizirati z organiziranim delom svoje članstvo za dosego postavljenih ciljev in koordinirati delo posameznih organizacijskih enot elektrotehniške stroke,
 • nuditi vsem svojim članom podporo in pomoč pri uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih stališč ter včlanjevanje v nacionalne in mednarodne organizacije (FEANI), inženirske zbornice itd.

Izvršni odbor društva šteje 13 članov in ima štiriletni mandat, enako nadzorni odbor in častno razsodišče.
Društvo šteje sedaj 460 članov. Obvestila in sporočila prejemajo člani praviloma po elektronski pošti, le nekaj starejših članov, ki so brez elektronskih povezav, prejema še klasično pošto.

Društvo pripravlja razne seminarje in posvetovanja :

 •vsakoletno posvetovanje v Radencih o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah, imenovano Kotnikovi dnevi
 • seminar za posluževalce elektroenergetskih naprav.

Sestavni del delovanja društva so tudi strokovne ekskurzije in družabna srečanja. Letno organiziramo štiri ekskurzije in to dve po Sloveniji in dve v tujino ter družabna srečanja s plesom.

Ključne dejavnosti:

prispevati k napredku elektrotehniške znanosti in razvoja elektrotehnike,

prispevati, razvijati in gojiti stanovsko zavest članov ED, obnovitev znanja, strokovno usposabljanje, ustvarjalnost, točnost, prijateljstvo, družabnost pri svojih članih,

pomagati gospodarskim organizacijam in institucijam s predlogi, strokovnimi nasveti in tehniškimi elaborati ter študijami, pri izvajanju gospodarskih nalog in reševanju strokovnih problemov,

dvigati pri svojih članih strokovno raven in zavest,

gojiti stike in sodelovanje med člani (ED) in drugimi strokovnimi društvi doma in v tujini,

zastopati moralne in materialne interese članov,

mobilizirati z organiziranim delom svoje članstvo za dosego postavljenih ciljev in koordinirati delo posameznih organizacijskih enot elektrotehniške stroke,

nuditi vsem svojim članom podporo in pomoč pri uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih stališč ter včlanjevanje v nacionalne in mednarodne organizacije (FEANI), inženirske zbornice itd.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Družabnosti: http://www.ed-mb.si/html/dru_abnosti.html

Informacije v zvezi s finančnim poslovanjem: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Informacije o članarini, ekskurzijah, ...: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Kontakt:

Predsednik:

mag.Gerhard Abgleitner

Telefon:

Faks:

+386 59 121 870

+386 59 121 871

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.ed-mb.si/