Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Fakultete
Fakultete s podro?ja naravoslovja
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
1   Link   Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za arhitekturo
1895
2   Link   Fakulteta za elektrotehniko
1200
3   Link  
1181
4   Link   Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za farmacijo
1813
5   Link  
1408
6   Link  
1258
7   Link   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
1272
8   Link   Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
1122
9   Link  
1447
10   Link   Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za matematiko in fiziko
1868
11   Link   Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
1819
12   Link   Fakulteta za organizacijske vede Maribor
Fakulteta za organizacijske vede Maribor
1317
13   Link   Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za pomorstvo in promet
1199
14   Link  
1332
15   Link  
1370
16   Link  
1220
17   Link  
1168
18   Link   Fakulteta za varstvene vede v Mariboru
Fakulteta za varstvene vede v Mariboru
1760
19   Link   Fakulteta za zdravstvene vede
Fakulteta za zdravstvene vede
1262

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si