Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Spletni iskalniki
Spletni iskalniki.
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
1   Link   Google
Iskalnik Google
1162
2   Link   Google Chrome
Iskalnik Google Chrome
1228
3   Link   Blackle
Iskalnik Blackle
1286
4   Link   Yahoo
Iskalnik Yahoo
1289
5   Link   Najdi.si
Iskalnik Najdi.si
1199
6   Link   Matkurja
Iskalnik Matkurja
1155
7   Link   Hotbot
Iskalnik Hotbot
1164
8   Link   Lycos
Iskalnik Lycos
1122
9   Link  
1441

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si