Povezave NVO
Posamezne povezave nevladnih organizacij.
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
1   Link   DSSi - Društvo strojnikov Slovenije
Društvo strojnikov Slovenije
1125
2   Link   Elektrotehniška zveza Slovenije
Elektrotehniška zveza Slovenije
1057
3   Link   Slovensko društvo za zaščito voda
Slovensko društvo za zaščito voda
1265
4   Link   Društvo vzdrževalcev Slovenije
Društvo vzdrževalcev Slovenije
1135
5   Link   Slovensko združenje za požarno varnost
Slovensko združenje za požarno varnost

1286
6   Link   Zveza lesarjev Slovenije
Zveza lesarjev Slovenije
1150
7   Link   Društvo strojnih inženirjevin tehnikov Novo mesto
Društvo strojnih inženirjevin tehnikov Novo mesto
1146
8   Link   Slovenska inženirska zveza
Slovenska inženirska zveza
1135
9   Link   Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
1055
10   Link   Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike
1191
11   Link   Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Maribor
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Maribor
1068
12   Link   Slovensko društvo za akustiko
Slovensko društvo za akustiko
999
13   Link   Slovensko društvo za daljinsko energetiko
Slovensko društvo za daljinsko energetiko
1053
14   Link   Slovensko društvo za varilno tehniko
Slovensko društvo za varilno tehniko
1238
15   Link   Zveza strojnih inženirjev Slovenije
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
1276
16   Link   Inštitut za obnovljive vire energije Kranj
Inštitut za obnovljive vire energije Kranj
1038
17   Link   Rokometni klub Krško
Rokometni klub Krško
1666
18   Link   Karate klub Triglav
Karate klub Triglav
1262
19   Link   Klub tajskega boksa Krško
Klub tajskega boksa Krško
1268
20   Link   Slovensko društvo za alternativne vire energije
Slovensko društvo za alternativne vire energije SDAVE ISES-SLO
1201
Stran 1 od 5

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si