Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Povezave NVO
Posamezne povezave nevladnih organizacij.
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
61   Link   Zveza za prosto letenje Slovenije
Zveza za prosto letenje Slovenije
878
62   Link  
764
63   Link  
760
64   Link  
837
65   Link  
1145
66   Link  
1062
67   Link  
896
68   Link  
855
69   Link  
763
70   Link  
953
71   Link  
1743
72   Link  
867
73   Link  
847
74   Link  
753
75   Link  
861
76   Link   Alpe Adria Green
Alpe Adria Green
745
77   Link   Zveza moto klubov Slovenije
Zveza moto klubov Slovenije
777
78   Link  
712
79   Link   Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica
Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica
736
80   Link  
762
Stran 4 od 5

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si