Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Povezave NVO
Posamezne povezave nevladnih organizacij.
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
21   Link   Zveza geografov Slovenije
Zveza geografov Slovenije. Dosegljiva tudi na: http://zgs.zrc-sazu.si/
806
22   Link  
803
23   Link  
856
24   Link  
933
25   Link  
1204
26   Link  
1325
27   Link  
866
28   Link  
788
29   Link  
1161
30   Link  
1267
31   Link   Pravno informacijski center nevladnih organizacij
Pravno informacijski center nevladnih organizacij
799
32   Link  
1347
33   Link  
844
34   Link  
983
35   Link  
1143
36   Link  
783
37   Link   Zbornica varnosti in zdravlja pri delu
Zbornica varnosti in zdravlja pri delu
1754
38   Link  
915
39   Link  
776
40   Link  
930
Stran 2 od 5

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si