Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
 
slavnostna_akademija_napoved
 
slavnostna_akademija_napoved
SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INENIRJEV STROJNITVA
Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija
29. in 30. November 2011

Spotovani,

RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Vljudno vabljeni vsi, ki elite s svojim prispevkom obogatiti program mednarodne konference. Povzetke prispevkov v obsegu od 200 do 300 besed poljite na naslov:

ZVEZA STROJNIH INENIRJEV SLOVENIJE
Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inenirjev strojnitva
Karlovka cesta 3
1000 Ljubljana

ali na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Roki:
- oddaja povzetkov do 15. september 2011
- obvestilo o sprejetju prispevkov do 30. september 2011
- oddaja kon?nih prispevkov do 30. oktober 2011

Tematski sklopi konference:
- Razvoj naprednih tehnologij
- Uveljavljanje naprednih tehnologij
- Financiranje novih tehnologij
- Prenos znanja

Vabimo:
Podelitev nagrad za najuspeneje podjetje in podelitev nagrad za ivljenjsko delo Zveza strojnih inenirjev Slovenije vabi k sodelovanju pri nominaciji za podelitev nagrad na www.zveza-zsis.si

Za vse dodatne informacije vas vabimo, da obi?ete spletno stran Zveze strojnih inenirjev Slovenije: www.zveza-zsis.si
 
Vabilo avtorem
 
Zbirka veljavnih zakonskih predpisov
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 16:55    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 
PONUDBA - ZBIRKA VELJAVNIH ZAKONSKIH PREDPISOV pomembnih za strojnitvo in druge tehnike stroke image_show_4
SPOTOVANI,

Zveza strojnih inenirjev Slovenije ZSIS na predlog ire strojnike populacije e od leta 1980 izdaja letne Sezname zakonskih predpisov, pomembnih za strojnitvo in druge tehnike stroke (TPS). Dejavnosti industrijske izgradnje in proizvodnje ni le dejavnost ene stroke, temve? interdisciplinarna dejavnost tehnikih strok. TPS ima tako skupno 764 evidentiranih zakonskih predpisov in vsebin (od leta 1995) veljavnih zakonskih predpisov pomembnih za strojnitvo in druge tehnike stroke.

Zbirka zakonskih predpisov TPS predstavlja zakonske predpise v tirih skupinah:
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 17:01 )
 
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 06 September 2010 08:36    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 48
SkromnoOdlično 

VZROKI in reitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inenirstva v SLO

                Dr. mag. Drago Karol Golli, univ. dipl. in. (Drago Karel Goli, Drago Goli)

Posodobljen ?lanek z dopolnjenimi pogledi na reevanje...

Filozofija 20. stol., ?eprav je Teorija Poenotenja cilj e od biotehnologije inimage_11 nevrokibernetike naprej, je sovraila tehniko. Propad Zahoda (II. svetovna vojna) je za?etek tehnike in kibernetike, in ker nista kodljivi in ker so filozofi izlo?ali religije, danes ti celo mite analizirajo s fiziko in v Center z algebro ume?ajo celo Kitajsko, ko eni z analizo le pomagajo ljudem pri orientiranju, neki vstopajo e v Vrednote, redki spreminjajo svet, sedanji krizi pa niso kos, saj so eliminirali kibernetiko, te ne doseejo. Osamosvojitev tehnike ven od kulture je razkroj prej povezanega v anti?ni besedi tehne. Kadar intelekt ni orientiran v Vrednote, vodi v fragmentacijo, samozadostnost, boj in zlo. Znanost je naletela na lestev, ki vodi od molekule do planetov, in za najve?je je znanost zato spiritualna pot, ko ta ne zbira le faktov, ampak jih integrira v univerzalni Logos. Tu je nujna Poninost.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 28 Februar 2011 09:38 )
 
Inovatorska deklaracija
Prispeval Administrator    Petek, 23 Julij 2010 07:23    PDF natisni E-pošta

INOVATORSKA DEKLARACIJAinovatorska_deklaracija

(osnutek)

S predlogom potrebnih ukrepov vladi RS in predlogom inventorjev, inovatorjev in inenirjev za izboljanje pogojev inoviranja in uporabo inovacij

Navedene interesne, panone in poslovne skupine, organizacije, zdruenja in drutva inventorjev, inovatorjev in inenirjev, ki organizirajo, zdruujejo, povezujejo in zastopajo preko 89.800 dravljanov/k Slovenije, ugotavljamo na osnovi statisti?nih podatkov, poro?il, anket, raziskav, objav v medijih ter poro?il naih ?lanov, organizacij in strokovnjakov naslednje:

Vse manj invencij in inovacij v Sloveniji je posledica vse manjega tevila aktivnih inventorjev in inovatorjev, ki se je v desetih letih zmanjalo na desetino. Temu je botroval razpad tevilnih inovatorskih organizacij, drutev in klubov, vse slabi pogoji inoviranja, financiranja in pridobivanja pomo?i, nestrokovno, neuporabno in neprimerno inovativno podporno okolje, neu?inkovite, nestrokovne in zbirokratizirane dravne agencije /JAPTI, TIA/ in direktorati za podjetnitvo in konkuren?nost ter direktorat za tehnologije, vse manje zaupanje v dravne ustanove, vlado, resorna ministrstva inovatorskih organizacij, vse slaba inovacijska, poslovna, strokovna in informacijska kultura, vse manje zanimanje gospodarstva, nianje vrednosti novosti ter vse ve?ja politizacija pomo?i, ukinitev subvencij in pomo?i  predvsem civilnemu in zasebnemu sektorju.

Priponke:
Prenesi to datoteko (Inovatorska_deklaracija.pdf)Inovatorska deklaracija[ ]173 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Petek, 23 Julij 2010 07:38 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 30 Junij 2010 12:49    PDF natisni E-pošta

REFERENDUMSKO VPRAANJE

POBUDA ZA SPREMEMBO - DOPOLNITEV USTAVE RS

Ali ste za to, da se:

- 39. ?len Ustave RS, ki se glasi: referendumsko_vprasanje_1
Zagotovljena je svoboda izraanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obve?anja in izraanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in iri vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega zna?aja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih dolo?a zakon.

spremeni in dopolni z naslednjimi stavki:

Informacije o okolju so javnega zna?aja. Organi javne oblasti imajo okoljske informacije v interesu javnosti. Javnost ima dostop do informacij, monost udelebe pri odlo?anju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah brez razlikovanja glede na dravljanstvo, narodnost ali stalno prebivali?e, pri pravni osebi pa brez razlikovanja glede na sede ali dejanski kraj poslovanja. (Podlaga: Strokovna priporo?ila za implementacijo.); Okoljske informacije se na zahtevo javnosti dajo na razpolago v roku enega meseca, ne da bi bilo treba navesti interes; (Podlaga: 4. ?len Aarhuke konvencije.) 

REFERENDUMSKO VPRAANJE - GLASOVANJE

Priponke:
Prenesi to datoteko (referendumsko_vprasanje.pdf)Referendumsko vpraanje[ ]244 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 30 Junij 2010 13:34 )
 
Pobude Vladi RS za spremembo Ustave RS
Prispeval Administrator    Sreda, 30 Junij 2010 12:07    PDF natisni E-pošta

POBUDA VLADI RS ZA SPREMEMBO - DOPOLNITEV USTAVE RS

Na podlagi 3., 8., 44. in 45  ?lena Ustave Republike Slovenije, Zveza strojnih inenirjev Slovenije - ZSIS, daje pobudo Vladi RS, da sproi postopke za spremembo in dopolnitev naslednjih ?lenov Ustave Republike Slovenije:ustava_rs_1

- 39. ?len Ustave RS, ki se glasi:
Zagotovljena je svoboda izraanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obve?anja in izraanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in iri vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega zna?aja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih dolo?a zakon.

Se v nadaljevanju dopolni z naslednjimi stavki:
Informacije o okolju so javnega zna?aja. Organi javne oblasti imajo okoljske informacije v interesu javnosti. Javnost ima dostop do informacij, monost udelebe pri odlo?anju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah brez razlikovanja glede na dravljanstvo, narodnost ali stalno prebivali?e, pri pravni osebi pa brez razlikovanja glede na sede ali dejanski kraj poslovanja.
(Podlaga: Strokovna priporo?ila za implementacijo.); Okoljske informacije se na zahtevo javnosti dajo na razpolago v roku enega meseca, ne da bi bilo treba navesti interes; (Podlaga: 4. ?len Aarhuke konvencije.) 

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 30 Junij 2010 12:49 )
 


Stran 2 od 4

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si