Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Prihodnost potrebuje preteklost
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 15 Marec 2010 09:12    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDIDSC00727_filter

"Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja)


VDI umeva sebe kot "glas inenirjev in tehnike".

VDI eli biti kompeten?ni in mnenjski vodja na podro?ju tehni?no-znanstvenih in poklicnih politik. Poloaj vodje zaseda VDI zaradi tehni?no-znanstvenih in poklicno-politi?nih sposobnosti svojih strokovnjakov.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:07 )
 
Vabilo na inovatorsko delavnico za NVO
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 08 Marec 2010 09:17    PDF natisni E-pošta

VABILO NA INOVATORSKO DELAVNICO ZA NVO

 image_show_1

Postopki z izumi in inovacijami,


ki bo v torek, dne 9. marca 2010, ob 17:00 uri
Fakulteta za strojnitvo, Aker?eva 6, Ljubljana

(tevilka predavalnice bo objavljena na obvestilu v avli FS,
odvisno od tevila udeleencev).

Program:

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:08 )
 
Predavanje dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI
Prispeval Administrator    Četrtek, 25 Februar 2010 15:18    PDF natisni E-pošta

Predavanje dr. Willija Fuchsa, direktorja VDI, 2. Februarja 2010 v dravnem zboru RS

 predstavitev

dr. Willi Fuchs
direktor in poslovodni ?lan predsedstva VDI
2. februar 2010

"Prihodnost potrebuje preteklost"


Naslov predavanja je bil izbran namenoma, kajti vedno in zlasti v dananjem ?asu se moramo soo?ati s spremembami v lastni dravi in svetu ter se nanje ustrezno odzivati. Zelo primerne so tudi besede Buckminsterja Fullerja, inenirja filozofa, ki je rekel:

"Prihodnost nas bo vedno presene?ala, ne sme pa nas povoziti"

Pri vseh potrebnih spremembah pa moramo ostati zvesti sami sebi in moramo vedno graditi na e doseenem. Le tako smo lahko zanesljivi partnerji svojim ?lanom in partnerjem v gospodarstvu in politiki.

Slike predavanja direktorja VDI lahko pogledate v fotogaleriji.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:09 )
 
Prispeval Administrator    Petek, 12 Februar 2010 08:39    PDF natisni E-pošta

Ljubljana - Dr. Willi Fuchs, predsednik nemkega inenirskega druenja VDI, je 2.2.2010 v dravnem zboru nagovoril predstavnike izvrne oblasti ter strokovnjake in nevladne organizacije tehni?nega sektorja.

image_2

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:09 )
 
Prispeval Administrator    Petek, 12 Februar 2010 08:25    PDF natisni E-pošta

Ljubljana, 02. februarja (STA) - Zdruenje nemkih inenirjev (VDI) se zavzema, da Nem?ija ostane kraj proizvodne dejavnosti oziroma se pretirano ne usmeri v storitveni sektor, je na predavanju v Ljubljani dejal direktor VDI Willi Fuchs. Aktualna kriza je namre? po njegovih pojasnilih pokazala, da so gospodarstva, ki pretirano slonijo na storitvenem sektorju, bolj ranljiva.project_small_5

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:10 )
 
Operacijo delno financira Europska unija
natisni E-pošta

financiranje_operacija_eu

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritveSpodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. Oktober, 2009

 


Stran 4 od 4

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si