Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character

MINVO e-NovicePoenostavitve v 7. okvirnem programu eu za raziskave
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:31    PDF natisni E-pošta
28.01.2011,image_26_l
POENOSTAVITVE V 7. OKVIRNEM PROGRAMU EU ZA RAZISKAVE
Evropska komisija je januarja letos sprejela tri ukrepe, s katerimi eli za raziskovalce in inovativna podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP), olajati sodelovanje v sedanjem 7. okvirnem programu EU za raziskave.  Ti ukrepi, ki za?nejo veljati takoj, bodo partnerjem na projektih (na IRI UL smo partnerji v dveh projektih TARGET in IRIS) olajali poro?anje in vodenje projektov.
Tukaj lahko preberte ve?.
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:33 )
 
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 14:56    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 
Ministrstvo za gospodarstvo, 20.01.2011image_12_m
VLADA SPREJELA STALI?E GLEDE VZPOSTAVITVE PATENTA EU

Vlada Republike Slovenije je na dananji redni seji sprejela stali?e k zadevi Predlog sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na podro?ju oblikovanja enotne patentne za?ite, ki se glasi:

Republika Slovenija podpira predlog sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na podro?ju oblikovanja enotne patentne za?ite. Republika Slovenija je podpirala prizadevanja za vzpostavitev patenta EU kot enotne pravice v vseh dravah ?lanicah Evropske unije in obaluje, da drave ?lanice o tem niso dosegle soglasja. Okrepljeno sodelovanje je skrajna reitev, ki omogo?a, da se vsaj v okviru sodelujo?ih drav ?lanic vzpostavi enotno patentno varstvo.

Ve? preberite tukaj.
Vir: MG.GOV
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:04 )
 
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 14:41    PDF natisni E-pošta
Ministrstvo za visoko olstvo, znanost in tehnologijo, 28.1.2011image_26_l
UREDBA O FINANCIRANJU VISOKOOLSKIH ZAVODOV IN DRUGIH ZAVODOV JE USKLAJENA
Klju?na novost je, da je nova Uredba ob visoki podpori vseh rektorjev in pozitivnih mnenjih delenikov na tevilnih posvetovanjih o visokem olstvu, pomemben korak k spodbujanju kakovosti, saj prekinja dosedanjo izrazito glavarinsko logiko financiranja po tevilu tudentov in diplomantov.
Po javni strokovni in medresorski razpravi je MVZT v tem tednu z rektorji vseh slovenskih univerz uskladil besedilo predloga Uredbe o financiranju visokoolskih zavodov in drugih zavodov ter jo poslal v sprejem na Vlado RS, ki jo bo predvidoma obravnavala na seji prihodnji ?etrtek.
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:04 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 23:09    PDF natisni E-pošta

BROURA ZA IGRADNJO LASTNE MANJE ELEKTRARNEpowerplant preberite nekaj koristnih nasvetov za izgradnjo manje elektrarne za proizvodnjo elektri?ne energije iz obnovljivih virov energije in s proizvodnjo toplote in elektri?ne energije (dokument v prilogi: Koristni nasveti za izgradnjo manjih elektrarn). Preberite ve? na....

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 23:16 )
 
Dogodki
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:12    PDF natisni E-pošta
Datum: Poslovni dogodki:
02.02.2011

MEDNARODNI POSVET POZIV K UKREPANJU NA PODRO?JU SOCIALNO-EKONOMSKIH DETERMINANT IN ENAKOSTI V ZDRAVJU

Ministrstvo za zdravje  v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo, Regionalnim uradom za Evropo, ob objavi poro?ila o socialno-ekonomskih determinantah in neenakostih v zdravju v Sloveniji organizira 1. februarja 2011 na Brdu pri Kranju visoko sre?anje z mednarodno udelebo.

Program si lahko ogledate v priponki sporo?ila, ve? informacij o posvetu pa si lahko preberete tukaj.

03.02.2011 KONFORENCA PRIHODNOST NA PODRO?JU KORI?ENJA NEPOVRATNIH SREDSTEV
Gospodarska zbornica Slovenije vas vabi na konferenco PRIHODNOST NA PODRO?JU KORI?ENJA NEPOVRATNIH SREDSTEV ki bo 3.2.2011 ob 9.30 uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimi?eva 13, Ljubljana dvorana A/1. nadstropje
09.02.2011

RAZIRJENA SEJA STRATEKEGA SVETA ZA POLITIKO ENERGIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE PRI GZS, Z OMIZJEM O AKTUALNIH IZHODI?IH NOVEGA NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA
Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s predstavniki Elektrotehnike zveze Slovenije, Slovenskega nacionalnega komiteja Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme - CIGRE in  Mednarodnega kongresa distributerjev elektri?ne energije CIRED, Slovenski nacionalni komite WEC in Inenirske akademije Slovenije, vabi na 6. (RAZIRJENO) SEJO STRATEKEGA SVETA ZA POLITIKO ENERGIJE IN PODNEBNE SPREMEMBE PRI GZS, Z OMIZJEM O AKTUALNIH IZHODI?IH NOVEGA NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA
ki bo 09. februarja 2011 ob 10.00 uri, na GZS, Dimi?eva 13, Ljubljana, v dvorani A.
Vabilo si lahko ogledate tukaj (fajl: vabilo za 6  razirjeno sejo.pdf), ve? pa preberete na tej povezavi.

Priponke:
Prenesi to datoteko (Posvet_VS_2011_PROGRAM_6.pdf)2.2.2011 - IVS Program[ ]156 Kb
Prenesi to datoteko (Posvet_VS_2011_VABILO.pdf)2.2.2011 - IVS Vabilo[ ]246 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:31 )
 
Odprt nate?aj za nagrade na podro?ju energetske u?inkovitosti
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 14:49    PDF natisni E-pošta
Ministrstvo za gospodarstvo, 21.01.2011 image_8_m
ODPRT NATE?AJ ZA NAGRADE NA PODRO?JU ENERGETSKE U?INKOVITOSTI
Zmagovalna podjetja in projekti bodo tudi finan?no nagrajeni.

V okviru nate?aja za nagrade na podro?ju energetsko u?inkovitih projektov in podjetij oziroma ustanov bosta organizatorja, Ministrstvo za gospodarstvo in ?asnik Finance, aprila e petnajsti? podelila nagrado za energetsko u?inkovito podjetje in dvanajsti? za energetsko u?inkovit projekt, ?etrti? pa bo podeljena tudi nagrada za projekt obnovljivih virov energije. Objava razpisa nate?aja se je pri?ela danes, projekte lahko podjetja in ustanove prijavijo vse do 7. marca 2011.
Pove?anje obsega obnovljivih virov energije in u?inkovite rabe energije postaja ena od prioritet svetovnega gospodarstva; aktualnih je kar nekaj zavez, sprejetih na ravni Evrope, ki se jim je pridruila tudi Slovenija in se zavezala, da bo pove?ala dele obnovljivih virov energije za 25 % in zmanjala emisije toplogrednih plinov do leta 2020. Stroki energije lahko v podjetjih predstavljajo velik del, vendar lahko podjetja nanj pomembno vplivajo in ta stroek zmanjujejo. Tega se podjetja vedno bolj zavedajo.
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:04 )
 
Novinarska konferenca: Na?rt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 14:35    PDF natisni E-pošta
Ministrstvo za visoko olstvo, znanost in tehnologijo, 31.01.2011
image_24_mNOVINARSKA KONFERENCA: NA?RT RAZVOJA RAZISKOVALNIH INFRASTRUKTUR 2011-2020

Danes, 31. januarja, ob 11. uri, bo na MVZT novinarska konferenca, na kateri bosta minister Gregor Golobi? in v.d. direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo dr. Jana Kolar predstavila Na?rt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020. Oblikovala ga je posebna projektna skupina za pripravo Na?rta in pri tem upotevala mnenja stroke. V Na?rtu je tako zapisano, v katerih mednarodnih infrastrukurah bo sodelovala Slovenija in kaj si sme obetati od tega  sodelovanja. Prav tako so v njem opredeljene nacionalne prioritete razvoja doma?e infrastrukture ter kaj bodo omogo?ala vlaganja vanjo.

Vir: MVZT
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:04 )
 
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 14:59    PDF natisni E-pošta
Ministrstvo za visoko olstvo, znanost in tehnologijo, 21.01.2011image_16_m
V URADNEM LISTU IZLI JAVNI RAZPISI UNIVERZ ZA INOVATIVNO SHEMO ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA TUDIJA

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega tudija je nov instrument Ministrstva za visoko olstvo, znanost in tehnologijo v podporo trajnostnemu razvoju drube s spodbujanjem doktorskega tudija na vseh podro?jih ter s tem pospeevanjem prenos znanja v trikotniku visoko olstvo, raziskovanje in inovativnost/gospodarstvo. S shemo se vzpostavlja sistem denarnih spodbud za tudente doktorskega tudija na univerzah, ki bodo v program raziskovalnega dela vklju?ili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reevanjem aktualnih drubenih izzivov.
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:10 )
 
Objavljen letni razpis za programske vsebine medijev
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 14:45    PDF natisni E-pošta
Ministrstvo za kulturo, 28.1.2011image_24_m
OBJAVLJEN LETNI RAZPIS ZA PROGRAMSKE VSEBINE MEDIJEV
Objavljen je redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2011.
Tukaj preberite ve?.

Vir: MVZT
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:04 )
 
Nekaj zanimivih idej za kreativna novoletna darila
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 27 December 2010 20:23    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 5
SkromnoOdlično 

Oglejte si nekaj najbolj priljubljenih inovacij, ki so v trgovine prile v 2010.

Mala ?rna knjiica

darilo_1

Hit letonjega leta vsekakor predstavlja tabli?ni ra?unalnik ali kratko tabli?nik. Zmogljiva in trpena napravica, uspeen hibrid ra?unalnika in knjige. Njegova najbolj priljubljena predstavnika sta bila v 2010 Applov iPad in Samsungov Galaxy Tab. Tabli?nik bo primerno darilo tako za zape?karje kot za pustolovce, saj ga enako u?inkovito lahko uporabljate za prebiranje knjig ali kot navigacijski sistem GPS.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 27 December 2010 20:50 )
 


Stran 6 od 8

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si