Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character

MINVO e-NoviceStatistika finan?nih ra?unov - iv. ?etrtletje 2010
Prispeval Administrator    Torek, 15 Februar 2011 14:45    PDF natisni E-pošta
image_show_1Banka Slovenije je za dolo?en krog rezidentov Republike Slovenije predpisala ?etrtletno zbiranje podatkov o stanjih finan?nih sredstev in obveznostih na finan?nih ra?unih ter o transakcijah in vrednostnih spremembah v finan?nih sredstvih in obveznostih, ki jih rezidenti izkazujejo kot terjatev ali obveznost do drugih enot oziroma sektorjev v doma?em gospodarstvu oziroma do enot iz tujine.
Zadnjič posodobljeno ( Torek, 15 Februar 2011 14:49 )
 
Sofinanciranje kulturnih projektov v sklopu programa EU kultura
Prispeval Administrator    Torek, 15 Februar 2011 14:27    PDF natisni E-pošta

 Ministrstvo za kulturo bo v letu 2011 ponovno vzpostavilo sistem sofinanciranja projektov, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Kultura (2007-2013). culture_1V letih 2006 in 2007 je sofinanciranje evropskih projektov potekalo prek javnega razpisa. V letu 2011 eli Ministrstvo za kulturo ?im bolj olajati postopke za prijavitelje projektov, ki so e bili strokovno ovrednoteni in izbrani na javnih razpisih programa EU Kultura.

Zadnjič posodobljeno ( Torek, 15 Februar 2011 14:49 )
 
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:52    PDF natisni E-pošta
Prva Solarna jadra uspenasolarno_jedro_1

Kjub slabemu za?etku, se je NASINA misija uvedbe prvega solarnega jadra v Zemeljsko orbito, izkazala kot velik uspeh. Dober mesec po propadlih poskusih izstrelitve nano satelita NanoSail-D, se je ta prejnji teden nepri?akovano sam odcepil od mati?nega satelita FASTSAT (Fast Affordable Scientific and Technology Satellite). Nanosatelit, sestavljen iz ultra tankega, 9,29 kvadratnih metrov velikega jadra, bo 120 dni kroil 650 km nad Zemljsko povrino.

Preberite ve?.
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:56 )
 
Poziv za sodelovanje pri projektu za razvoj algnih biotehnologij
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:37    PDF natisni E-pošta
28.01.2011,
POZIV ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU ZA RAZVOJ ALGNIH BIOTEHNOLOGIJ.image_10_l

V okviru javnega poziva Ministrstva za gospodarstvo RS (prijava na NER300) smo oblikovali konzorcij, ki kot pobudnik vzpostavitve sistema za cikli?no predelavo biomase v energente in koristne bioprodukte skua oblikovati dovolj veliko skupino kompetentnih partnerjev, s katerimi bi  dosegli robne pogoje razpisa. Ker je projekt 50 % financiran, potrebujemo partnerje iz gospodarstva, ki bodo lahko znotraj svojih aktivnosti tudi sofinancirali izvajanje projekta.

Ministrstvo seveda cilja na maksimalen izkupi?ek (50 % od 150 mio ), zato bo po prvi fazi razpisa, znotraj prispelih prijav tudi smo oblikovalo  skupine, ki bodo ?imbolj konkuren?ne na mednarodnem ocenjevanju v 2. fazi. Najpomembneja podatka iz poziva MG sta:
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:40 )
 
Kmalu objava razpisa p2 2011, subvencije za zagon podjetij
Prispeval Administrator    Torek, 15 Februar 2011 14:39    PDF natisni E-pošta
Slovenski podjetniki sklad, sredina februarja 2011image_21_l
Kmalu objava razpisa p2 2011, subvencije za zagon podjetij
V naslednjih dneh je pri?akovati objavo razpisa za Subvencije za zagon podjetij, SPS-a.
Zadnjič posodobljeno ( Torek, 15 Februar 2011 16:45 )
 
Prispeval Administrator    Torek, 15 Februar 2011 13:39    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Vabilo za predlaganje kandidatov za preernovo nagrado in nagrado preernovega sklada 2012eNovice_picture7
Kdo bodo Preernovi nagrajenci prihodnje leto?
Rok za prijavo: 15. 9. 2011
Na podlagi 12. ?lena Zakona o Preernovi nagradi (Uradni list Republike Slovenije, t. 29/91) je Upravni odbor Preernovega sklada objavil Vabilo za predlaganje kandidatov za Preernovo nagrado in nagrado Preernovega sklada 2012.

Zadnjič posodobljeno ( Torek, 15 Februar 2011 14:49 )
 
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:43    PDF natisni E-pošta

CompuLab je predstavil svoj najmanji in najbolj energetsko u?inkovit mini-PC doslej. 5,1 x 3,7 x 0,6-pal?ni (130 x 95 x 15mm) Trim-Slice naj bi bil omogo?al bogato multimedijsko uporabnost in kjub precej manji porabi energije omogo?al enakovredno uporabniko izkunjo obi?ajnim PCjem.
Preberite ve?

OS_1

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:51 )
 
Prispeval Administrator    Torek, 15 Februar 2011 14:36    PDF natisni E-pošta
Ministrstvo za olstvo in port, 16.2.2011eNovice_picture13
Informativni dan za javni razpis za sofinanciranje izobraevanja odraslih v letu 2011


V sredo, 16. 2. 2011, od 9. do 11. ure bo Ministrstvo za olstvo in port organiziralo informativni dan za vse potencialne prijavitelje, v veliki sejni dvorani ministrstva, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.  

Razpisnik: Ministrstvo za olstvo in port
Datum objave: 9.2.2011
Rok za oddajo: 25.2.2011
Predvidena viina sredstev:
Predmet razpisa: Sofinanciranje splonih neformalnih programov izobraevanja odraslih v olskem letu 2010/2011.
Razpisno dokumantacijo lahko najdete tukaj.
Zadnjič posodobljeno ( Torek, 15 Februar 2011 14:49 )
 
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:58    PDF natisni E-pošta

Evropska podjetnika mrea (EEN): Poslovne prilonosti za podjetja v septembru 2010

predstavitevV priponkah si oglejte pregled poslovnih prilonosti za mala in srednje velika podjetja.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 16:01 )
 
Aktualni javni razpisi
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:40    PDF natisni E-pošta

Aktualni javni razpisi:
    Sofinanciranje slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del na podro?ju medijev do 80%. Za pravne in fizi?ne osebe.
    Sofinanciranje doktorskega tudija generacija 2010 Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici.
    Sofinanciranje do 50% slovenskega delea projekta za industrijske raziskave, kjer se sofinancirajo raziskovalno-razvojni projekti. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, raziskovalno-razvojni centri, univerze in intituti.
    Sofinanciranje do 50.000 EUR za raziskovalno-razvojne projekte, ki se izvajajo v sodelovanju s ?lanicami konzorcija Eurostars. Prijavijo se lahko mala, srednje velika in velika podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije.

Tukaj preberite ve? o razpisih.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:43 )
 


Stran 5 od 8

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si