Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character

MINVO e-NoviceINCO konferenca 2011
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:47    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

21.4.2011,
INCO KONFERENCA 2011image_24_m
Ljubljana, ubi?eva 4
"InCo gibanje" Slovenije in Dravni svet Republike Slovenije organizirata mednarodno konferenco o " Mo? inovativnih ekosistemov ". Namen konference je:
 izmenjava dobrih praks in pobud,

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:49 )
 
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:36    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

12.4.2011,
GO AUSTRIA! - Prilonosti za podjetja iz Slovenije v Avstrijiimage_show_2
Celovec, Avstrija
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu (SGZ) v sodelovanju z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS) ter Javno agencijo Republike Slovenije za podjetnitvo in tuje investicije (JAPTI) in Ministrstvom Republike Slovenije za gospodarstvo (MG) vljudno vabi na ?ezmejni poslovni dogodek v torek, 12. aprila 2011, ob 17. uri, v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve drube, Celovec/Klagenfurt, 10.-Oktober-Strae 25, 1. Nadstropje.
Vabilo in priajvnico najdete tukaj (fajl: avstrija-prijavnica-110412.pdf).

Priponke:
Prenesi to datoteko (avstrija-prijavnica-110412.pdf)GO Austria - prijavnica[ ]208 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:39 )
 
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:28    PDF natisni E-pošta

Ministrstvo za olstvo, 26.03.2011
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA Oimage_26_l OSNOVNI OLI V JAVNI RAZPRAVI
 
Na spletni strani Ministrstva za olstvo in port ter na portalu e-demokracija je bil objaviljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni oli.
 
Predlagane spremembe zakona sledijo naslednjim ciljem:
- zagotavljanje ve?je kakovosti,
- zagotavljanje pogojev za ve?jo pravi?nost osnovnoolskega izobraevanja ter
- zagotavljanje pogojev za optimalen in uravnoteen razvoj posameznikov.
 

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:30 )
 
Zadnje vabilo na konferenco "Odnosi vedosti: feminizmi, znanost, znanstvenice", 7. marec
Prispeval Administrator    Petek, 04 Marec 2011 14:31    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Komisija za enske v znanosti vas vljudno vabi, da se udeleite konferenconference_1ce, na kateri bodo preizpraana nekatera dejstva, ki predstavljajo pogoje znanstvenega dela, in tudi sama dejstva, ki jih ta znanost proizvaja. Pri tem bo nae temeljno izhodice raziskovanje ovir za enakovredno vkljucitev ensk v znanosti in predstavitev dognanj, ki so jih v vedo o naravi clovekega spoznavanja prispevale enske in tudi posamezni moki raziskovalci, ki so za izhodice svojega tudija izbrali perspektivo spola in drugih virov drubene neenakosti. Nae razprave v okviru feministicnega, etnografskega in sociolokega raziskovanja pa bodo povezane e z aktualno raziskavo o delovnih pogojih slovenske znanosti na eni in s sodobnimi kvalitativnimi metodolokimi pristopi na drugi strani.

Zadnjič posodobljeno ( Petek, 04 Marec 2011 14:36 )
 
Konferenca dnevi slovenske informatike
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:42    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

18. - 20.4.2011,
KONFERENCA DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKEInfo_partsinfoPortoro, GH Bernardin
Konferenca Dnevi slovenske informatike se vedno bolj uveljavlja kot najpomembneja neodvisna slovenska konferenca na podro?ju informatike. Tokrat bo konferenca e bolj odmevna in aktualna, posve?ena pa bo novim razmeram in prilonostim v informatiki kot posledica drubenih sprememb.

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:46 )
 
Konferenca 4. Pro Inno Europe
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:34    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

5.- 7.4.2011,
KONFERENCA 4. PRO INNO EUROPE conference_1Muenich, Nem?ija
4. PRO INNO Europe konferenca bo letos gostila Evropski patentni urad (EPO) in je organiziran v tesnem sodelovanju z Generalnim Direktoratom Evropske komisije za podjetnitvo in industrijo.
Dogodek bo posve?en v celoti "prenosu znanja v vseh svojih pogledih, kot vodilni temi. Cilj je opredeliti obstoje?e in prihodnje izzive za prenos tehnologije, prenos znanja in dostop do ustvarjalnosti, da bi zagotovili bolje prakse in nadaljnje podporne aktivnosti.

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:36 )
 
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:26    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Ministrstvo za visoko olstvo in tehnologijo, 30.03.2011 
VIDEOKONFERENCA SVOBODEN PRETOK IDEJ IN UNIVERZALNA PRAVICA DOSTOPA DO INFORMACIJ

V okviru zaklju?ka projekta Ljubljana svetovna prestolnica knjige se bo image_23_lna obisku v Soveniji od 30. marca do 1. aprila mudil Jani Karklin, pomo?nik Generalne direktorice UNESCA za podro?je komunikacij in informacij. ?astni naziv svetovne prestolnice knjige je Ljubljani podelil UNESCO za obdobje od aprila 2010 do aprila 2011.

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:30 )
 
Sejem kapital 2011
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:39    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 3
SkromnoOdlično 

13.-14.4.2011,
SEJEM KAPITAL 2011working_capital
Ljubljana
Organizator Zaloba Kapital v aprilu pripravlja e tradicionalni sejem za kreiranje in doseganje finan?nih ciljev. Namenjen je vsem, ki ustvarjajo dodatne preseke in razmiljajo o pravilnem investiranju. Na predavanjih, okroglih mizah in na razstavnih prostorih bo mogo?e dobiti vrsto informacij, kako poskrbeti za varno starost, kakne so monosti za var?evanje in kako izdelati var?evalni na?rt. Finan?ni sejem je najve?ja finan?na prireditev v Sloveniji.

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:42 )
 
7.konferenca avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:31    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

31.3. - 1.4.2011,
7.KONFERENCA AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU
Maribor, Hotel Habakuk
Konferenca AIG je osrednji dogodek vseh avtomatikov v Sloveniji. Organizira jo Drutposvet_eu_komisijevo avtomatikov Slovenije v sodelovanju z Intitutom za avtomatiko Fakultete za elektrotehniko, ra?unalnitvo in informatiko Univerze v Mariboru, s pomo?jo ?lanov drutva in pokroviteljev konference. Stalni cilj konference AIG, zaradi katerega je bila leta 1999 ustanovljena, je skrb za strokovno rast avtomatikov in avtomatike kot stroke. Pri tem je pomembno, da dajemo prilonost predvsem strokovnjakom iz gospodarstva, ki lahko predstavijo svoje strokovne rezultate kolegom in partnerjem. Konferenca avtomatikov je prostor, kjer se sestanejo predstavniki gospodarstva, akademske sfere in raziskovalci. To je posebej pomembno, ?e elimo pospeiti prenos in diseminacijo znanja ter dvigniti dele visoko tehnoloko razvitih reitev v kon?nih izdelkih.

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:34 )
 
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:19    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 2
SkromnoOdlično 

Ministrstvo za olstvo, 31.3.2011
BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAEVANJU V REPUBLIKI SLOVENIJI

V ?etrtek, 31. marca 2011, je na Ministrstvu za olstvo in port potekala novinarska

bela_knjiga_MSS

konferenca, na kateri so spregovorili o osnutku nove Bele knjige o vzgoji in izobraevanju v RS, ki jo je oblikovala Nacionalna strokovna skupina za pripravo bele knjige. Na novinarski konferenci sta sodelovala minister za olstvo in port, dr. Igor Luki? in predsednik Nacionalne strokovne skupine, dr. Janez Krek.

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:26 )
 


Stran 3 od 8

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si