Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character

MINVO e-Novice6. Slovenski forum inovacij
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 42
SkromnoOdlično 
inovative22.-23.11.2011
6. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

Ljubljana, Gospodarsko raztavi?e

JAPTI, javna agencija za podjetnitvo in tuje investicije, s finan?no podporo Ministrstva za gospodarstvo organizira 6. Slovenski forum inovacij, s katerim zdruuje inovativni potencial Slovenije podjetja, posameznike, mlade, raziskovalne in druge podporne institucije ter drugo zainteresirano javnost.

Prijavite in predstavite lahko svojo inovacijo: proizvod, storitev ali poslovni model, in kandidirate za izbor za 45 najboljih inovacij. Zmagovalci posameznih kategorij izbranih inovacij bodo prejeli posebna priznanja.

Rok prijave je do 12. septembra 2011, do 24. ure.

Izbor med najbolje prinaa:
 
Mednarodna konferenca o perspektivah centrov odli?nosti "Raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske politike"
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 85
SkromnoOdlično 

image_10_l17.-18.11.2011
MEDNARODNA KONFERENCA O PERSPEKTIVAH CENTROV ODLI?NOSTI "RAZISKOVALNA POLITIKA V OKVIRU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE"

Brdo pri Kranju, Kongresni center

Sluba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvo za visoko olstvo, znanost in tehnologijo organizirata mednarodno konferenco o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odli?nosti z naslovom "RAZISKOVALNA POLITIKA V OKVIRU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE"

Mednarodna konferenca bo 17. in 18. novembra 2011 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Otvoritve konference se bodo  17. 11. 2011 ob 9.00 uri udeleili in udeleence konference nagovorili:
- dr. Igor Luki?, minister za visoko olstvo, znanost in tehnologijo,
- mag. Bojan Suvorov, dravni sekretar Slube Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
- g. Georgios Yannoussis, direktor Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko.

 
Mednarodna konferenca o tujih neposrednih investicijah
PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Mednarodna konferenca o tujih neposrednih investicijah
Ljubljana, Grand Hotel Unionworking_capital


JAPTI ter Slovenija Times v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije organizira dvodnevni poslovni vrh, posve?en tujim investicijam. Mednarodna konferenca o tujih neposrednih investicijah (FDI Summit Slovenia 2011) tokrat poudarja razvojni potencial Slovenije kot regionalni hub za Srednjo in JV Evropo. Konferenca bo potekala v anglekem jeziku.

Dogodek je namenjen tudi poslovnemu mreenju in prilonostih za stik z vodilnimi poslovnei iz regije, visokimi vladnimi uradniki, obstoje?imi tujimi investitorji in zainteresiranim za vstop na slovenski trg. Konferenca bo potekala 13. in 14 oktobra 2011 v Ljubljani in je organizirana pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Trka.

Ve? informacij o konferenci najdete na spletnem naslovu: http://www.fdi.si/.

Priponke:
Prenesi to datoteko (FDI_Summit_Slovenia_2011_Brochure_eng.pdf)Vabilo in program[ ]1454 Kb
 
Baterija - srce elektri?nega avtomobila
Prispeval Administrator    Četrtek, 14 April 2011 14:14    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 2
SkromnoOdlično 
VABILOvabilo

Vljudno vas vabimo na strokovno sre?anje z naslovom
'BATERIJA SRCE ELEKTRI?NEGA AVTOMOBILA',
na katerem bomo odgovarjali na vpraanja o varnosti in zanesljivosti elektri?nih vozil.
Sre?anje bo potekalo v ?etrtek, 5. maja 2011 ob 13. uri v Veliki predavalnici Kemijskega intituta na Hajdrihovi 19 v Ljubljani.

Ob koncu uradnega dela vas vabimo e na neformalni pogovor o vsem, kar vas v zvezi z baterijo za elektri?ni avto zanima.
Veselimo se sre?anja z vami.

Prof. dr. Miran Gaber?ek
direktor Centra odli?nosti nizkooglji?ne tehnologije

Zaradi laje organizacije, nam vao potrditev prosim poljite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na telefon 01 47 60 414.

V Ljubljani, 11. aprila 2011
Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 14 April 2011 14:19 )
 
Podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanj ambasador znanosti in Puhovih priznanj
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 29
SkromnoOdlično 
nagrada24.11.2011
PODELITEV ZOISOVIH NAGRAD, ZOISOVIH PRIZNANJ, PRIZNANJ AMBASADOR ZNANOSTI IN PUHOVIH PRIZNANJ

Ljubljana, Union

V Unionski dvorani v Ljubljani bo 24. novembra ob 20. uri podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanj Ambasador znanosti in Puhovih priznanj. Prireditev bo neposredno prenaala TV Slovenija na 2. programu.
 
Mednarodni seminar: Iskanje ciljev in usmeritev za obnovo vodotokov in vodnih ekosistemov
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 38
SkromnoOdlično 
business-startup_116.11.2011
MEDNARODNI SEMINAR: ISKANJE CILJEV IN USMERITEV ZA OBNOVO VODOTOKOV IN VODNIH EKOSISTEMOV
Ljubljana, Gospodarsko razstavi?e

V okviru priprav na 6. Svetovni Forum o Vodah, bo v ?asu od 16. do 18. novembra 2011 potekal mednarodni seminar ISKANJE CILJEV IN USMERITEV ZA OBNOVO VODOTOKOV IN VODNIH EKOSISTEMOV (FORGING TARGETS AND SOLUTIONS FOR RIVERS AND WATER ECOSYSTEM RESTORATION), ki ga organizira Intitut za vode Republike Slovenije (IzVRS) v sodelovanju z vodilnimi evropskimi organizacijami s podro?ja obnove voda.

Tematika foruma bo predstavljena na novinarski konferenci na Gospodarskem razstavi?u (dvorana Urka, U1, drugo nadstropje) s pri?etkom ob 12.30 uri.

Ve? informacij na: http://www.izvrs.si/ftsrwer/.

 
PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 
9. Tehnoloki dan
Ljubljana, Obrtno-podjetnika zbornica Slovenijebusiness-startup_1
Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS organizira v petek, 16. septembra 2011, e 9. tehnoloki dan v okviru projekta Innovation 2020 in INO-11. Namen dogodka je znanja in inovacij iz znanstvene sfere v gospodarstvo.

Glavne teme: energetika, okoljske tehnologije, informacijsko komunikacijske tehnologije, novi materiali in drugo.

Tokrat bo tehnoloki dan v Ljubljani, na Obrtno-podjetniki zbornici Slovenije, v veliki dvorani na Celovki 69. Dogodek je organiziran v sklopu aktivnosti projekta Innovation 2020.

Udeleba je brezpla?na, obvezna pa je predhodna prijava do najkasneje 5. septembra 2011 oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijavite se lahko na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , tel.: 040 309 380 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , tel.: 031 318 890.
Priponke:
Prenesi to datoteko (V_A_B_I_LO_9_TEHNOLOKI_DAN_v2.pdf)Vabilo in program[ ]338 Kb
 
3. Znanstvena konferenca: "Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011"
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 19
SkromnoOdlično 

image_24_m 

17.-18.11.2011
3. ZNANSTVENA KONFERENCA: ZNANJE IN POSLOVNI IZZIVI GLOBALIZACIJE V LETU 2011

Celje, Lava 7
Fakulteta za komercialne in poslovne vede vabi na tretjo mednarodno znanstveno konferenco z delovnim naslovom Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011.
Na tematsko razli?nih plenarnih delih in organiziranih sekcijah se bodo predstavili tevilni razli?ni raziskovalci in strokovnjaki, ki prihajajo iz razli?nih drav in ki so prav tako kot nai sodelavci zainteresirani za izmenjavo rezultatov svojih raziskav in za ustvarjanje novega vrhunskega znanja s podro?ij ekonomije, komerciale, poslovne informatike in turizma. Hkrati je to izvrstna prilonost, da se v raziskovalno razvojno delo vklju?ijo tudentje s svojimi projekti in se preizkusijo v strokovnih debatah.
Tematske sekcije konference so:

 
6. Slovenski forum inovacij
PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 
22.- 23. 11.2011
6. Slovenski forum inovacij

Ljubljana, Gospodarsko raztavi?eInfo_partsinfo

JAPTI, javna agencija za podjetnitvo in tuje investicije, s finan?no podporo Ministrstva za gospodarstvo organizira 6. Slovenski forum inovacij, s katerim zdruuje inovativni potencial Slovenije podjetja, posameznike, mlade, raziskovalne in druge podporne institucije ter drugo zainteresirano javnost.

Prijavite in predstavite lahko svojo inovacijo: proizvod, storitev ali poslovni model, in kandidirate za izbor za 45 najboljih inovacij. Zmagovalci posameznih kategorij izbranih inovacij bodo prejeli posebna priznanja.

Rok prijave je do 12. septembra 2011, do 24. ure.

Izbor med najbolje prinaa:
 
EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise
Prispeval Administrator    Torek, 07 Junij 2011 19:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 4
SkromnoOdlično 

EDUCA - Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise
Termin: 28.06.2011 1 dan 9.-16. ure Lokacija: Agencija POTI Stegne 7 Ljubljana

Ve? informacij>>

S pridruitvijo Slovenije k Evropski uniji so slovenske organizacije pridobile monost sodelovanja na razli?nih programih EU, ki razpisujejo nepovratna sredstva za izvedbo razli?nih projektov. Kljub temu pa je ta monost e premalo izkori?ena, saj pogosto prevladuje ob?utek, da organizacije nimajo na voljo dovolj informacij, da je priprava projekta preve? kompleksna ter da se samo delo na projektu ne izpla?a.

Najve?je medijske pozornosti so bili sicer - vsaj v slovenski javnosti - deleni strukturni skladi, vendar so komunitarni programi tisti, k iso lahko za slovenska podjetja ravno tako zelo zanimivi. Delavnica se bo zato osredoto?ila izklju?no na prestavitev komunitarnih programov in njihove notranje logike ter na na?ine, kako priti do obsenih nepovratnih sredstev, ki jih ponuja EU. To so programi, ki se prijavljajo direktno na Evropsko komisijo (v br /uselj), navadno se piejo v anglekem jeziku, zahtevajo mednarodne partnerje (in navadno nudijo ve? denarja kot recimo slovenski nacionalni razpisi). Seveda se bomo na delavnici dotaknili tudi nacionalnih razpisov, vendar bolj v splonem.Zadnjič posodobljeno ( Torek, 07 Junij 2011 19:03 )
 


Stran 1 od 8

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si