SDGK
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo gradbenih konstrukterjev: Cilj SDGK je napredek znanosti in prakse na področju gradbenega konstruktorstva.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo

gradbenih konstrukterjev

http://www.sdgk.si/

sdgk

Sedež društva:  

SDGK - Slovensko društvo gradbenih konstrukterjev

Jamova 2

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko društvo gradbenih konstrukterjev: Cilj SDGK je napredek znanosti in prakse na področju gradbenega konstruktorstva.

Kratek opis društva:

Cilj SDGK je napredek znanosti in prakse na področju gradbenega konstruktorstva.
Za uresničitev tega cilja društvo opravlja naslednje dejavnosti:

 • Sprotno informiranje strokovnjakov in javnosti z dosežki in smermi razvoja stroke doma in po svetu z:
  • Organizacijo strokovnih seminarjev in zborovanj
  • Objavljanjem v sredstvih javnega obveščanja
  • Izdajanjem zbornikov referatov na strokovnih prireditvah
  • Sodelovanjem s strokovnimi združenji in organizacijami za standardizacijo s področja gradbenih konstrukcij
 • Sodelovanje pri izdelavi tehničnih normativov in standardov s področja gradbenih konstrukcij
 • Usklajevanje raziskovalno-razvojnega in strokovnega dela na področju konstrukcij
 • Pospeševanje izdajanja strokovne literature

SDGK je kolektivni član naslednjih organizacij:

 • IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering http://www.iabse.ethz.ch/
 • fib - The International Federation for Structural Concrete (fib - fédération internationale du béton) http://fib.epfl.ch/
 • ZDGIT - Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - www.zveza-dgits.si sedežu društva so članom na razpolago publikacije, ki jih izdajata navedeni mednarodni organizaciji.

Na sedežu društva so članom na razpolago publikacije, ki jih izdajata navedeni mednarodni organizaciji.

Zgodovina

Prvo zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije je leta 1979 organiziral prof.dr. Miloš Marinček. Zborovanje je potekalo v prostorih takratne Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, tiskani zbornik predstavljenih prispevkov pa takrat ni bil izdan. Od takrat je vsako leto organizirano zborovanje ter izdan zbornik prispevkov.

Sprva je društvo delovalo kot Sekcija gradbenih konstruktorjev Slovenije pri Društvu gradbenih konstruktorjev Jugoslavije. Leta 1985 je bila sekcija uradno registrirana kot sedanje društvo. Razen prvega zborovanja 1979 v Ljubljani ter 25. zborovanja leta 2003 v Rogaški Slatini, so bila vsa zborovanja na Bledu, ki je tradicionalno mesto srečanja.

Predsedniki društva so bili eminenti strokovnjaki, profesorji in konstruktorji: prof.dr. Miloš Marinček, prof. Vukašin Ačanski, prof.dr. Franci Kržič, Miro Zule in prof.dr. Franc Saje, ki edini nastopa tudi kot sourednik vseh izdanih zbornikov. Sedanji predsednik Viktor Markelj, konstruktor mostov, je bil izvoljen na skupščini leta 2006.

Ključne dejavnosti:

Sprotno informiranje strokovnjakov in javnosti z dosežki in smermi razvoja stroke doma in po svetu z:
   - Organizacijo strokovnih seminarjev in zborovanj
   - Objavljanjem v sredstvih javnega obveščanja
   - Izdajanjem zbornikov referatov na strokovnih prireditvah
   - Sodelovanjem s strokovnimi združenji in organizacijami za standardizacijo s področja gradbenih konstrukcij

Sodelovanje pri izdelavi tehničnih normativov in standardov s področja gradbenih konstrukcij

Usklajevanje raziskovalno-razvojnega in strokovnega dela na področju konstrukcij

Pospeševanje izdajanja strokovne literature

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti in področij.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Aktualno

Publikacije

Kontakt:

Predsednik:

Viktor Markelj

Telefon:

Faks:

+386 1 4768 600

+386 1 4250 683

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.sdgk.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si