DGIT Celje
PDF natisni E-pošta
Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje: Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje je stanovsko društvo gradbenikov z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno je bilo že pred letom 1950 pod okriljem takratne SZDL.

Ime društva in Logotip:

Društvo gradbenih inženirjev

in tehnikov Celje

http://www.dgit-celje.si/

dgit_celje

Sedež društva:  

DGIT Celje - Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje

Oblakova 30

SI-3000 Celje

Slogan društva:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje: Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje je stanovsko društvo gradbenikov z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno je bilo že pred letom 1950 pod okriljem takratne SZDL.

Kratek opis društva:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje je stanovsko društvo gradbenikov z dolgoletno tradicijo, ustanovljeno je bilo že pred letom 1950 pod okriljem takratne SZDL.

Društvo je prostovoljna, neprofitna strokovna društvena organizacija, ustanovljena na osnovi Zakona o društvih, in združuje strokovnjake s področja gradbeništva, združuje, vključuje in povezuje članstvo na strokovni in prostovoljni podlagi in deluje na območju celjske regije.

Član društva lahko postane vsak gradbeni inženir in tehnik ter inženirji in tehniki sorodnih strok, ki so s svojim delom neposredno povezani z gradbeništvom.

Društvo je vključeno kot član v zvezo gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. Društvo se lahko včlani v druge sorodne organizacije v Republiki Sloveniji, katerih namen je doseči napredek znanosti, strokovnosti članov ter reševanja organizacijskih vprašanj na področju gradbeništva.

V delovanju društva so bila obdobja večje in manjše aktivnosti. V zadnjih letih je društvo spet bolj aktivno, včlanjenih je več kot 230 gradbincev iz Celja in okolice.

Vsako leto je organiziranih vsaj pet do šest strokovnih ogledov, predavanj in ekskurzij ter letna skupščina z družabnim srečanjem članov.

Tradicionalni vrhunec druženja pa je DIT-ov ples, ki je vsako leto januarja organiziran v veliki dvorani Narodnega doma v Celju.

Letošnja skupščina društva je prinesla novo vodstvo in upravni odbor. Čeprav sem se z mnogimi izmed vas že večkrat srečal, mi dovolite, da se kot predsednik v kratkem predstavim.

Po končani srednji gradbeni šoli v Celju sem se vpisal na Tehniško fakulteto v Mariboru in leta 1987 diplomiral. Še istega leta sem se zaposlil v projektivnem biroju v Rogaški Slatini. Leta 1989 sem se vpisal na Univerzo v Zagrebu. S študijem ob delu sem leta 1992 magistriral s področja gradbeništva.

Leta 1994 sem bil izvoljen za župana Občine Rogaška Slatina in to funkcijo opravljam še danes. Član sem upravnega odbora Društva gradbenih konstruktorjev Slovenije , od leta 2000 pa tudi član izvršnega odbora Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Celje.

Delo društva želim soustvarjati skupaj z vami. Prioritete pa predlagam, da damo seznanitvi z gradnjo večjih objektov v naši državi in izven nje, aktivnemu spremljanju sprejemanja zakonodaje s področja gradbeništva in urejanja prostora. Delo društva mora biti transparentno, aktualne vsebine dela in nasploh tekoče informacije morajo biti na voljo članom društva na spletni strani.

Prepoznavnost dela v društvu bomo povečali z javno obravnavo tekoče problematike posegov v prostor, pri tem pa se bomo trudili s svojimi razmišljanji prispevati k sooblikovanju rešitve problemov.

Spoštovani, vabim vas, da s svojimi razmišljanji prispevate k ustvarjalnemu delu društva. Vesel bom vaše pobude in predloga. Skupaj z upravnim odborom jim bomo skušali uresničiti. Pri vsakdanjem delu pa vam želim čim več uspeha. 
   
Lep pozdrav, 
Mag. Branko KIDRIČ   
Predsednik

Ključne dejavnosti:

Gradbeništva

Strokovna predavanja

Ekskurzije

Doseči napredek znanosti

Ostalo

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Aktualno in novice

Kontakt:

Predsednik:

mag. Branko Kidrič

Telefon:

/

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.dgit-celje.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si