PIC
PDF natisni E-pošta
Pravno informacijski center nevladnih organizacij: PIC opravlja dejavnosti v podporo nevladnim organizacijam, drugim civilnim gibanjem in posameznikom ob njihovem tvornem soočanju s protislovji in zahtevami pravne in demokratične države ter pluralne civilne družbe.

Ime centra in Logotip:

Pravno informacijski center

nevladnih organizacij

http://www.pic.si/

pic

Sedež centra:  

PIC - Pravno-informacijski center nevladnih organizacij

Metelkova 6 - nasproti hostla Celica

SI-1000 Ljubljana

Slogan centra:

PIC opravlja dejavnosti v podporo nevladnim organizacijam, drugim civilnim gibanjem in posameznikom ob njihovem tvornem soočanju s protislovji in zahtevami pravne in demokratične države ter pluralne civilne družbe.

Kratek opis centra:

Pravno-informacijski center nevladnih orgnaizacij - PIC opravlja dejavnosti v podporo nevladnim organizacijam, drugim civilnim gibanjem in posameznikom ob njihovem tvornem soočanju s protislovji in zahtevami pravne in demokratične države ter pluralne civilne družbe.
Deluje v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava, mednarodnimi pogodbami, ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti, pri čemer je glavni cilj varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, zavzemanje za pravno in socialno državo ter demokratično ureditev.

PIC je bil ustanovljen leta 1997, njegovo poglavitno poslanstvo pa je spodbujanje in skrb za razvoj pravne misli in iskanje naprednejših, bolj demokratičnih in bolj humanih rešitev, krepitvi civilnega dialoga in položaja nevladnih organizacij. Konkretno deluje na treh področjih: nevladne organizacije, človekove pravice in mirno reševanje sporov.

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC je ugledna vidna pravno-strokovna organizacija, ki podpira in zagovarja ranljive skupine in organizacije civilne družbe ter prispeva k izboljšanju njihovega položaja.

Nevladne organizacije
S svojim delovanjem se PIC trudi prispevati k izboljševanju položaja nevladnih organizacij v Sloveniji. Izvaja projekte, s katerimi želi doseči večjo povezanost slovenskih NVO ter prispevati k večji vlogi NVO ter preostale zainteresirane javnosti v procesih odločanja.pic_nvoZ zakonodajnimi iniciativami želi slovenskim NVO omogočiti ugodne pogoje za delovanje in opravljanje njihove dejavnosti. Pripravlja se predlog Zakona o položaju in koristnem delovanju NVO in Zakona o prostovoljnem delu.
PIC nudi pravno svetovanje posebej za NVOje. Z nekaterimi NVOji ima trajno pogodbo o svetovanju njihovim članom. Nudi tudi računovodski servis za NVOje.

Človekove pravice
PIC nudi pravno svetovanje posameznikom in nevladnim organizacijam. Posebnej nudimo pravno podporo tujcem, beguncem in prosilcem za azil.
Želimo zaznati probleme marginalnih in manjšinjskih skupin ter drugih, kakršnokoli diskriminacijo ali kršitve človekovih pravic in v okviru pravno dopustnih sredstev na to opozoriti in reagirati. V tem smislu podajamo pobude pred Ustavnim sodiščem, Evropskim sodiščem za človekove pravice, vlagamo pobude in predloge pristojnim državnim organom ter predlagamo sprejem ali spremembe predpisov.
Izvajamo projekte, ki vključujejo analize domače zakonodaje in primerjalne analize v funkciji spodbud za spremembe ali uveljavitev nove zakonodaje ali podzakonskih izvedbenih aktov. Do sedaj smo podali že kar nekaj zakonodajnih iniciativ, kot npr. predlog Zakona o sprejemanju podzakonskih predpisov, predlog Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, predlog Zakona o mirnem reševanju sporov in predlog Zakona o brezplačni pravni pomoči.
Na področjih našega dela izvajamo izobraževanja za ciljne skupine, organiziramo javne diskusije, okrogle mize itd. Izvajamo projekt Moje pravice, ki zajema predavanja po slovenskih srednjih šolah, katerih namen je osveščanje mladih o njihovih pravicah in obveznostih na vseh področjih življenja.

Mirno reševanje sporov
Mediacija kot metoda mirnega reševanje sporov se uporablja namesto reševanja sporov po sodni poti - postopek mirne rešitve sporov je cenejši, traja praviloma manj časa in sklenjeni sporazumi so trajnejši od sodnih določb.
Na PICu v okviru Centra za mediacijo usposobljeni mediatorji izvajajo postopek mediacije. Prav tako PIC nudi izobraževanja na področju mediacije in sicer so to krajši seminarji oz. delavnice ali pa daljša osnovna in nadaljevalna usposabljanja z različnimi vsebinami.

Ostalo
PIC se ukvarja tudi z založništvom publikacij, povezanih s svojimi področji dela. Med pomebnejšimi publikacijmi so bili: Kažiprav-vodič po pravu za mlade, Poti uz nasilja, Dostop do informacij o okolju, Kaj moram storiti, če sem tujec, prosilec za azil ali imetnik začasnega zatočišča, Poročilo o položaju NVO v Sloveniji 2003/2004 in druge.
Enkrat tedensko na PICu  izdamo novice v elektronski obliki, s katerimi širok krog prejemnikov obveščamo o vseh pomembnih spremembah obstoječe zakonodaje, poleg tega pa sledimo tudi vsem novim predpisom, pravni praksi, delu vlade in Državnega zbora ter drugim pravnim novostim in zainteresirane o tem obveščamo.

Ključne dejavnosti:

Človeške pravice

Nevladne organizacije

Mirno reševanje sporov

Info / pisarna

Ostalo

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem centru še radi izpostavili?

Naročanje na odplačno pravno svetovanje: 9:00 - 14:00.

Kontakt:

Predsednik:

Katarina Bervar Sternad

Telefon:

Faks:

GSM:

+386 1 521 18 88

+386 1 540 19 13

+386 51 681 181

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.pic.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si