Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DITT Maribor
PDF natisni E-pošta
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev Maribor: Nevladna organizacija

Ime društva in Logotip:

Društvo inženirjev in

tehnikov tekstilcev Maribor

http://www.nevladna.org/index.php/nvo-podravje/register-nvo?sobi2Task=sobi2Details&catid=4&sobi2Id=4405

ditt_maribor

Sedež društva:  

DITT Maribor - Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev Maribor

Vetrinjska ulica 16

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev Maribor.

Kratek opis društva:

Smo eno prvih inženirskih društev in v?asih smo bili tudi najbolj števil?ni. Združujemo tekstilce v proizvodnji, v izobraževalnih ustanovah, trgovini in tiste, ki so že upokojeni. Zaradi propada industrije nas je organiziranih žal vse manj.

Klju?ne dejavnosti:

Povezovanje tekstilcev

Negovanje dediš?ine

Izobraževanje

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Projektiranja in izvajanja procesov in izdelkov tekstilnega podro?ja

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev Maribor

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

Franciska ?uk eur. ing.

Dr. Darko Golob

Telefon:

+386 41 729 112

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

V okviru sti?iš?a NVO Podravja

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si