Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DITG Poso?ja
PDF natisni E-pošta
Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Poso?ja: Organiziranje posvetov s podro?ja gozdarstva, sodelovanje gozdarskih društev in inštitucij pri raziskovalnih projektih

Ime društva in Logotip:

Društvo inženirjev in

tehnikov gozdarstva Poso?ja

ditg_posocja

Sedež društva:  

DITG Poso?ja - Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Poso?ja

Tumov drevored 17

SI-5220 Tolmin

Slogan društva:

Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Poso?ja.

Kratek opis društva:

Organiziranje posvetov s podro?ja gozdarstva, sodelovanje gozdarskih društev in inštitucij pri raziskovalnih projektih.

Klju?ne dejavnosti:

Organiziranje posvetov s podro?ja gozdarstva

Sodelovanje gozdarskih društev in inštitucij pri raziskovalnih projektih

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Gozdarstva

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Poso?ja.

Kontakt:

Predsednik:

Jože Kova?

Telefon:

/

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si