Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DVI Velenje
PDF natisni E-pošta
Društvo varnostnih inženirjev Velenje: Predlagamo posvete oziroma okrogle mize s strani nevladnih organizacij na temo zaš?ite ?lovekove sredine, toplogrednih plinov in varstva ter varovanja zdravja.

Ime društva in Logotip:

Društvo varnostnih

inženirjev Velenje

dvi_velenje

Sedež društva:  

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Titov trg 2, p.p. 125

SI-3320 Velenje

Slogan društva:

Povezovanje strokovnjakov s podro?ja varnosti in zdravja pri delu ter s podro?ja varstva pred požarom.

Kratek opis društva:

Društvo varnostnih inženirjev Velenje (DVI Velenje) je bilo ustanovljeno leta 1980. Društvo združuje strokovnjake s podro?ja varnosti in zdravja pri delu ter s podro?ja varstva pred požarom, iz razli?nih organizacij iz Šaleške, Savinjske in Koroške regije. Društvo je povezano v Zvezo društev varnostnih inženirjev v Republiki Sloveniji. ?lanstvo v društvu je prostovoljno. ?lani društva si medsebojno pomagamo, si izmenjujemo informacije in znanja s podro?ja VZD in VPP ter se medsebojno spoštujemo.

?lani DVI Velenje:

 • - si izmenjujejo strokovna znanja, izkušnje, gradiva, itd.,
 • - si medsebojno pomagajo, tako na strokovnih kot na ostalih podro?jih,
 • - udeležujejo strokovnih ekskurzij, tako v Sloveniji, kot v tujini,
 • - formalno in neformalno družijo z ostalimi ?lani društva,
 • - sodelujejo pri organizaciji strokovnih seminarjev,
 • - sodelujejo pri aktivnostih, skladno z letnimi plani društva,
 • - dodajajo svoj doprinos k delovanju društva,
 • - širijo povezave med strokovnjaki, nadzornimi organi, ?lani partnerskih društev, ipd.,
 • - širijo poslovne povezave,
 • - izpopolnjujejo znanje, kar je prednost za ?lane društva, delodajalce in širšo okolico,
 • - aktivno sodelujejo pri oblikovanju oz. spremembah zakonodaje,
 • - so informirani glede aktualnih dogajanj na strokovnem podro?ju,
 • - itd.

Ve? na spletni strani: http://www.dvi-velenje.si

Klju?ne dejavnosti:

Dejavnosti na širšem strokovnem podro?ju varnosti in zdravja pri delu ter na podro?ju varstva pred požarom.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

 • - na vseh posameznih podro?jih varnosti in zdravja pri delu,
 • - na podro?ju varstva pred požarom,
 • - na podro?ju sistema vodenja po standardih (OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001,
 • - inženirstva (elektro, strojna, gradbena in ostala podro?ja),
 • - itd.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Vabljeni, da si ogledate spletno stran: http://www.dvi-velenje.si, kjer najdete ve? o delovanju društva.

Kontakt:

Naziv društva: Društvo varnostnih inženirjev Velenje
Kratek naziv društva: DVI Velenje
Naslov sedeža društva: Titov Trg 2, p.p. 125, 3320 Velenje
E-naslov društva: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.
Spletna stran: http://www.dvi-velenje.si
Predsednik:

Andrej Majdak, telefon 041 319 790

Podpresednik Boštjan Brilej, telefon 031 602 217
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si