Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
PDF natisni E-pošta
Klub Tajskega boksa Krško: Klub z vsakodnevno vadbo pod nadzorom treh, s strani KBZS licenciranih trenerjev, spodbuja mlade k zdravemu preživljanju prostega ?asa z u?enjem tehnik tajskega boksa, full contact kickboxinga in K-1 stila.

Ime kluba in Logotip:

Klub tajskega boksa

Krško

http://www.ktb-krsko.com/

ktb-krsko

Sedež kluba:  

KTB Krško - Klub Tajskega boksa Krško

Kovinarska ulica 11 a

SI-8270 Krško

Slogan kluba:

Klub z vsakodnevno vadbo pod nadzorom treh, s strani KBZS licenciranih trenerjev, spodbuja mlade k zdravemu preživljanju prostega ?asa z u?enjem tehnik tajskega boksa, full contact kickboxinga in K-1 stila.

Kratek opis kluba:

Klub tajskega boksa Krško je bil ustanovljen v mesecu aprilu 2007 in šteje 30 ?lanov. Klub z vsakodnevno vadbo pod nadzorom treh, s strani KBZS licenciranih trenerjev, spodbuja mlade k zdravemu preživljanju prostega ?asa z u?enjem tehnik tajskega boksa, full contact kickboxinga in K-1 stila. Vadba poteka v Šolskem centru Krško-Sevnica, ?lani kluba pa so deljeni v za?etno, nadaljevalno in tekmovalno skupino. Tekmovalna skupina se redno udeležuje uradnih tekmovanj KBZS in WAKO.

Klju?ne dejavnosti:

U?enje in treniranje tehnik tajskega boksa, full contact kickboxinga in K-1 stila.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Borilnih veš?in

U?enja, treniranja

Kaj bi o svojem klubu še radi izpostavili?

- 2007 - 1. mesto - Muay Thai Europa Cup (Singen, Nem?ija (U. Veli?evi?))
- 2007 - 1. mesto - finalni turnir DP v K-1 stilu (Ptuj, Slovenija (P. Hribšek))
- 2008 - 3. mesto - DP v Full Contactu (Postojna, Slovenija (R. Plahuta))
- 2008 - 1. mesto - DP v Full Contactu (Postojna, Slovenija (I. Jeler))
- 2008 - 3. mesto - DP v K-1 pravilih (Postojna, Slovenija (P. Hribšek))
- 2008 - 1. mesto - DP v K-1 pravilih (Postojna, Slovenija (I. Jeler))
- 2009 - 1. mesto - DP v Low Kick-u (Krško, Slovenija (U. Veli?evi?, S. Bogolin, J. Pintar, D. Širi?))
- 2009 - 1. mesto - DP v K-1 pravilih (Krško, Slovenija (U. Veli?evi?, S. Bogolin, J. Pintar))
- 2009 - 2. mesto - DP v Low Kick-u (Krško, Slovenija (M. Gabri?))
- 2009 - 3. mesto - DP v Low Kick-u (Krško, Slovenija (A. Kos))
- 2009 - 2. mesto - DP v Full Contact-u (Krško, Slovenija (T. Radkovi?))
- 2009 - 3. mesto - DP v Full Contact-u (Krško, Slovenija (U. Veli?evi?))
- 2009 - 1. mesto - Croatia Open - Final Fight (Pakrac, Hrvaška (U. Veli?evi?))

Komu je vadba namenjena?
Vadba je namenjena predstavnikom obeh spolov v vseh življenjskih obdobjih.

Pogoji za vklju?itev?
Izpolnjena pristopna izjava, vpisni list in izjava ter poravnana letna ?lanarina.

Kontakt:

Predsednik:

prof. Sašo Vaš

Telefon:

Faks:

+386 40 671 291

+386 7 49 27 024 

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.ktb-krsko.com/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si