Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
ZGS
PDF natisni E-pošta
Zveza geografov Slovenije: Zveza geografov Slovenije (prej Zveza geografskih društev Slovenije) je krovna stanovska organizacija slovenskih geografov.

Ime zveze in Logotip:

Zveza geografov Slovenije

http://zgds.zrc-sazu.si/

zgs

Sedež zveze:  

ZGS - Zveza geografov Slovenije

Ašker?eva cesta 2

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza geografov Slovenije (prej Zveza geografskih društev Slovenije) je krovna stanovska organizacija slovenskih geografov.

Kratek opis zveze:

Zveza geografov Slovenije (prej Zveza geografskih društev Slovenije) je krovna stanovska organizacija slovenskih geografov. Ustanovljena je bila že leta 1922 in je zato eno najstarejših strokovnih društev v Sloveniji. Za zasluge pri razvijanju in bogatitvi slovenske znanosti jo je 1998 takratni predsednik države Milan Ku?an nagradil z državnim odlikovanjem.

?lani ZGS so samostojna geografska in sorodna društva. Njihova skupna naloga je razvijati društveno dejavnosti na eni in krepiti geografijo kot znanost na drugi strani. Aktivnosti obsegajo strokovna predavanja, priprava didakti?nega gradiva, organiziranje strokovnih ekskurzij po Sloveniji in bližnji okolici.

Klju?ne dejavnosti:

koordinira delovanje regionalnih geografskih društev,

podpira znanstveno raziskovanje,

spodbuja in usmerja nove prijeme na didakti?nem podro?ju,

organizira znanstvene in strokovne konference, predavanja, in terensko delo,

spodbuja in razvija mednarodno znanstveno sodelovanje,

skrbi za znanstvene in strokovne publikacije.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Geografije

Koordiniranja, podpiranja ter spodbujanja medsebojnega sodelovanja

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

V okviru delovanja vsebinske mreže pri?akujemo izvajanje naslednjih aktivnosti, kot so varstvo okolja ter regionalno planiranje.

Kontakt:

Predsednik:

Matej Gabrovec

Telefon:

+386 1 470 63 64

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://zgds.zrc-sazu.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si