Kemijska varnost v vseh fazah projektiranja in Izdelava ter uporaba varnostnega poročila
Prispeval Administrator    Sobota, 01 Maj 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Vsebinachemistry_small_1

Da se tveganje za zdravje človeka in za okolje kar se da zmanjša, in da kemijska varnost v nobenem primeru ni podcenjena, vključujejo odgovorni projektanti varnost in zdravje praktično v vse faze projektne dokumentacije. Od začetnih analiz možnih nevarnosti in tveganj do zahtev odgovornim projektantom drugih strok ter zahtev po ukrepih, skratka dobre prakse.

Projektantske načrte je potrebno izdelovati s celovitimi rešitvami glede kemijske varnosti (varnost in zdravje pri delu z nevarnimi snovmi, zmanjševanje nastajanja nevarnih ostankov in nevarnih odpadkov, preprečevanje in pripravljenost na nesreče z nevarnimi snovmi, zmanjševanje obremenitve okolja s škodljivimi emisijami, itd.).

Na izobraževanju se bomo naučili:
• prepoznavati prisotne nevarne snovi v projektih/objektih in ocenjevati vidike varnosti, zdravja ter vidike okoljske zaščite,
• spremljati in obvladovati zakonodajne in druge zahteve,
• skratka varno projektirati in varno voditi procese, kjer so prisotne nevarne snovi.

Varnostna poročila se uporabljajo v kontekstu SEVESO II smernic za zagotovitev varnosti virov velikega tveganja zaradi nevarnih snovi. Pogledi na to, kaj mora varnostno poročilo vsebovati, so različni predvsem zato, ker vlada vsesplošno mnenje, da so namenjena za zadovoljitev potreb upravnega organa. Varnostna poročila so predvsem namenjena uporabniku, zato morajo vsebovati tiste elemente, ki uporabniku dajejo bistvene informacije za usposabljanje kadrov in pripravo zaščite in reševanja ob morebitni nezgodi. Če izhajamo iz navedenega vidimo, da je potrebno v varnostno poročilo vnesti marsikaj, kar sedaj po pravilu v varnostnih poročilih manjka.

Predavatelji

Danijel - Aleksander PODPEČAN, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
doc.dr. Mitja KOŽUH, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

Datum
13.5.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja

15:00 Kemijska varnost v vseh fazah projektiranja
Danijel - Aleksander PODPEČAN, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
16:30 Izdelava ter uporaba varnostnega poročila
doc.dr. Mitja KOŽUH, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS je izobraževanju dodeljenih 3 točke.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.

Več>>
Kliknite tukaj...

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 11:59 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si