Zadrževanje in ponikanje padavisnkih vod - ponovitev
Prispeval Administrator    Četrtek, 25 Marec 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Vsebinaproject_small_2

Potrebe odvoda padavinskih vod z urbanih površin se večajo predvsem zaradi intenzivne pozidave in intenzivnejših padavin zaradi podnebnih sprememb. Med raznimi ukrepi za zadrževanje in odvod padavinskih vod, bomo predstavili podzemno zadrževanje in ponikanje.

V zadnjem času se uveljavljajo zadrževalno ponikovalna polja iz montažnih elementov, ki pod površino ustvarijo velik prazen prostor za zadrževanje padavinske vode, hkrati pa voda ponika skozi spodnje obodne ploskve zunanjih elementov. Glede na način vgradnje in trdnost montažnih elementov, je površina lahko pohodna ali povozna, tudi za večje obremenitve. Zakonodaja na tem področju zaostaja. Zaradi pomanjkljivih predpisov in neenotnih standardov, na katere se sklicujejo posamezni proizvajalci, situacija na tržišču ni pregledna. Na tržišču obstaja več sistemov, ki se razlikujejo po konstrukciji, materialih, nosilnosti, načinu vgradnje, uporabni dobi, ceni elementov in ceni vgradnje. Vendar sistemi, kljub podobnim namenom, medsebojno niso primerljivi, zato se lahko zgodi, da investitor preplača izvedeni ukrep ali pa da konstrukcija ne ustreza njegovim zahtevam. Hkrati z množičnejšo vgradnjo ponikalnih sistemov, obstaja večja možnost onesnaženja podtalnice zaradi ponikanja vod, ki so samo delno očiščene. Za preprečevanje obremenitve okolja je potrebno določiti dopustne vrednosti in način monitoringa, predvideti pa je potrebno tudi varnostne ukrepe. Kratek pregled programske opreme bo podal osnovno informacijoo programih, ki so dostopni. Ponudba zadrževalno ponikalnih sistemov na našem tržišču je dobra. Izvedenih je že precej podzemnih zadrževalno ponikovalnih sistemov. Zgoščen pregled referenčnih objektov bo podal realno sliko stanja v Sloveniji.

Datum

08.04.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS je izobraževanju dodeljenih 2 točki.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.

Več>>
Kliknite tukaj...

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 12:01 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si