Prihodnost potrebuje preteklost
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 15 Marec 2010 09:12    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Nekaj misli dr. Willija Fuchsa, direktorja VDIDSC00727_filter

"Prihodnost potrebuje preteklost" (naslov predavanja)


VDI umeva sebe kot "glas inženirjev in tehnike".

VDI želi biti kompetenčni in mnenjski vodja na področju tehnično-znanstvenih in poklicnih politik. Položaj vodje zaseda VDI zaradi tehnično-znanstvenih in poklicno-političnih sposobnosti svojih strokovnjakov.

Ne koristi veliko, če so zgolj strokovnjaki in eksperti seznanjeni z najnovejšim razvojem. V današnjem času moramo zgodaj in celostno informirati tudi ljudi v svoji državi.

Za nas tehnike je vedno zelo pomembno vedeti, kakšen razvoj nas čaka v prihodnosti.

Ne razvijamo zgolj tehnično usmerjenih scenarijev, temveč tudi scenarije za sprejemanje novega razvoja s strani družbe. Na primeru jedrske energije smo v Nemčiji spoznali, kako še tako odlična tehnologija, ki pa je družba ne sprejme, politično ni izvedljiva. V tej zvezi pogovori VDI s politiko niso ničesar dosegli

S tretjim strateškim ciljem dokumentira VDI svojo pravico biti odgovoren družbeno političen akter. VDI namreč vidi sebe kot zagovornik inženirjev in tehnike. Stremi za tem, da bi bila tehnika v javni zavesti sprejeta kot kulturna dobrina, pri čemer ga vodijo etična načela in zavedanje o odgovorni rabi tehnike.IMG_5091

Pomembno je tudi delo VDI v okviru kompetentnega političnega svetovanja na zvezni in deželni ravni; na področju raziskovalne politike tudi na ravni Evropske unije. Tukaj je prednost VDI v tem, da ni panožno združenje in da temelji na osebnem članstvu. Tako je neodvisen od panožnih interesov in zavezan zgolj inženirjem in tehniki. Omenjena nevtralnost je s strani politike zelo cenjena.

Nemci se morajo za svoje blagostanje zahvaliti predvsem tehniki in iz nje izhajajoči industriji.

V Nemčiji sindikatov za inženirje ni. Razlog za takšno stanje je, da večina inženirjev ni zaposlena po kolektivni pogodbi, inženirji pa so tudi pogosto na vodilnih položajih.

Za politike organiziramo parlamentarne večere tako na zvezni kot tudi na deželni ravni. Na teh večerih predstavljamo stališča VDI o določenih tehničnih usmeritvah ter o njih skupaj razpravljamo.

Za delovna mesta v Nemčiji je pomemben pozitiven razvoj našega gospodarstva, le-to je močno prežeto s tehniko in uživa na mednarodnih trgih velik sloves. Zato se zelo zavzemamo za to, da Nemčija kot proizvodna država ne postane žrtev tako imenovane "storitvene družbe", kot se je to zgodilo v drugih državah. Ne nazadnje je finančna kriza pokazala, da države z lastnim ustvarjanjem vrednosti, to je z lastno proizvodnjo, krizo bolje obvladujejo kot druge. Da pa bo v Nemčiji tako ostalo, je močno odvisno od obnašanja nemških podjetjih in katere produkte bodo v prihodnosti proizvajali. 

Omenil sem že, da v Nemčiji primanjkuje inženirjev in da se ljudje ne zavedajo več, da je naša blaginja odvisna od tehnike.

Pobuda »DELATI STVARI« , ki jo VDI izvaja skupaj z več kot 100 partnerji iz gospodarstva in znanosti je bila ustanovljena leta 2006 s ciljem, da navduši bodoče rodove za tehniko, da spodbuja inovacije in utrjuje tehnično privlačnost Nemčije.

Zelo primerne so tudi besede Buckminsterja Fullerja, inženirja filozofa, ki je rekel:

"Prihodnost nas bo vedno presenečala, ne sme pa nas povoziti"
Pri vseh potrebnih spremembah pa moramo ostati zvesti sami sebi in moramo vedno graditi na že doseženem. Le tako smo lahko zanesljivi partnerji svojim članom in partnerjem v gospodarstvu in politiki.

Celoten dogodek je zbran v  fotogaleriji...
 

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:07 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si