PDF natisni E-pošta

predstavitev_portala

Predstavitev

Spletni portal poimenovan portal »Mreža inženirskih nevladnih organizacij« oziroma krajše portal MINVO, je spletni portal namenjen podpori izvajanja projekta MINVO. Projekt v svojih namenih, ciljih in dejavnostih navaja široko opisane in opredeljene postavke, katere so poglavitne za izboljšanje trenutne situacije na področju inženirskega nevladnega sektorja na področju raziskovanja in znanosti Slovenije.

Skladno s tem je poglavitni namen in cilj zasnovanega portala MINVO informiranje, horizontalno inženirsko mreženje, sodelovanje ter povezovanje inženirskih nevladnih organizacij z določenega vsebinskega področja raziskovanja in znanosti na nacionalni in EU ravni.

 

Najpoglavitnejša dejstva

Portal MINVO je spletna aplikacija in okolje zasnovano na podlagi sodobnih spletnih tehnologij. Uporabnikom in prijaviteljem omogoča mnogo uporabnih stvari med katerimi lahko najpoglavitnejša dejstva strnemo v naslednje postavke:

objavljanje in urejevanje vsebin inženirskih NVO z vsebinskega področja raziskovanja in znanosti;

objavljanje in urejanje novic vezanih na delovanje projekta MINVO ter portala MINVO

promoviranje prijaviteljev oziroma inženirskih NVO. Vsaka NVO ima notranjo lastno stran;

horizontalno mreženje med inženirskimi NVO;

seznam inženirskih nevladnih organizacij;

samodejno obveščanje o novostih na samem spletnem mestu MINVO. Novice se v določenih časovnih intervalih samodejno prenesejo v nabiralnik oziroma okno novic na desni stani portala. Uporabniki so tako vedno v koraku z najbolj svežimi informacijami, hkrati pa jim je prihranjeno zamudno brskanje, saj imajo centralen pregled nad dogajanjem;

predstavitev projekta in portala MINVO;

integriran forum za dodatno povezovanje NVO in omogočanje dodatne medsebojne komunikacije med uporabniki in člani. Posebej dobrodošlo za reševanje problemov, objašnjevanje vprašanj, pobud itd.

nazorno prikazane in navedene zunanje povezave tako društev kot ostalih organizacij, zavodov, društev ter drugih oblik delovanja, ki so prisotne in delujoče na vsebinskem področju raziskovanja ni znanosti.

iskalnik, ki omogoča uporabnikom lahko in pregledno iskanje po spletnih straneh portala ter foruma;

inženirsko e-novičarstvo oziroma pošiljanje inženirskih elektronskih novic izbranim uporabnikom.

 

Dosegljivost in lokacija

Zaradi same narave portala MINVO je portal postavljen na spletnem mestu naslovljenem z naslovom http://www.minvo.si in sicer deluje pod okriljem registrirane in zakupljene domene minvo.si.

Uradni e-poštni naslov na katerega se lahko naslavlja kakršnakoli vprašanja oziroma vsebina je Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Administratorski e-poštni naslov za kakršna koli druga vprašanja in vsebine glede portala ter delovanja portala je Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si