SDZV
PDF natisni E-pošta
Slovensko združenje za zaščito voda: SDZV je Slovensko društvo za zaščito voda, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. SDZV je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega namen je razvijanje varstva voda in tehnik čiščenja voda.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

zaščito voda

http://www.sdzv-drustvo.si/

sdzv

Sedež društva:  

SDZV - Slovensko združenje za zaščito voda

Hajdrihova ulica 19

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

SDZV je Slovensko društvo za zaščito voda, ki je bilo ustanovljeno leta 1991.

SDZV je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega namen je razvijanje varstva voda in tehnik čiščenja voda.

Kratek opis društva:

SDZV je Slovensko društvo za zaščito voda, ki je bilo ustanovljeno leta 1991.
SDZV je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega namen je razvijanje varstva voda in tehnik čiščenja voda.
Društvo deluje na območju Republike Slovenije in se povezuje s sorodnimi društvi in združenji v Sloveniji in po svetu. SDZV je član IWA (International Water Association), EWA (European Water Association) ATV (Abwassertechnische Vereinigung).

Namen društva je:

- združevanje pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z zaščito voda;
- razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda;
- spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z uporabljenimi vodami in odpadki;
- informiranje in izobraževanje strokovne, znanstvene in ostale javnosti s publikacijami, predavanji, srečanji, z izmenjavo izkušenj, ekskurzijami, s tečaji in podobnimi aktivnostmi o stanju in dosežkih s področja zaščite voda;
- sodelovanje s podobnimi domačimi, tujimi in mednarodnimi društvi in organizacijami.

V ta namen se lahko društvo včlani v sorodno tuje ali mednarodno združenje ali organizacijo.

Ključne dejavnosti:

prireja strokovna posvetovanja,

prireja strokovne ekskurzije,

organizira strokovne seminarje oziroma tečaje (izobraževanje članov),

se povezuje s sorodnimi strokovnimi institucijami doma in po svetu,

Naši člani so usposobljeni na področju:

sekcije za pitno vodo,

sekcije za industrijsko ekologijo,

sekcije za komunalno ekologijo,

sekcije za mineralne vode ...

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

0. Simpozij VODNI DNEVI z mednarodno udeležbo.
1. Člani društva se ravnajo po načelih strokovnega svobodnega prepričanja, lastne intelektualne odgovornosti, spoštujejo raznovrstnost mišljenja in posameznikove pobude.
2. Člani društva spremljajo razvoj na svojem delovnem področju, pri čemer si prizadevajo za sprejetje strokovnih odločitev izključno na podlagi znanstvenih in strokovnih analiz.
3. Člani društva si prizadevajo v pridobivanju informacij, ki jih potrebujejo za strokovno delo.
4. Od članov društva se pričakuje delovanje, ki ni v nasprotju z njihovimi in etičnimi načeli, osebnim intelektualnim prepričanjem, ali s človeško vestjo.
5. Društvo podpira svoje člane pri strokovnem uveljavljanju in razvijanju čuta odgovornosti.
6. Člani društva spoštujejo avtorske pravice.
7. Član ali članica, ki bi se znašel v težavah, zaradi spoštovanja tega kodeksa, bo užival podporo članov društva.

Kontakt:

Predsednik:

Boris Kompare

Telefon:

Faks:

 +386 1 476 02 00

+386 1 476 03 00

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.sdzv-drustvo.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si