DSIT Celje
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Celje: Je prostovoljno samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja strojništva.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

in tehnikov Celje

ni_slike

Sedež društva:  

DSIT Celje - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Celje

Žlavsova ulica št. 8

SI-3212 Vojnik

Slogan društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Celje

Kratek opis društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov območja Celje je prostovoljno samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja strojništva.

Ključne dejavnosti:

Organizacija strokovnih predavanj s področja sodobnega strojništva

Strokovne ekskurzije z ogledom domačih podjetij in po eno do dve strokovni ekskurziji v evropska podjetja

Naši člani so usposobljeni na področju:

Proizvodnje kotalnih ležajev

Izdelkov iz žice

Železarskih izdelkov

Projektiranje orodij in jeklenih konstrukcij

Letalstva

Prezračevalne in grelne tehnike in tehnologije

Vodenje podjetij

Vzdrževanja industrijskih obratov

Transportne tehnike

Ekološke opreme

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Naše društvo deluje več ali manj uspešno že od leta 1956. V novejšem času ima težave z udeležbo, napredovanji in strokovnimi ekskurzijami. Razlogi se nanašajo predvsem na trenutno slabo finančno situacijo ter pomanjkanje časa zaradi prezaposlenosti članov.

Kontakt:

Predsednik:

Anton Lojen u.d.i.s

Telefon:

GSM:

+386 3 577 29 69

+386 31 626 744

E-pošta:

 [/]
Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si