Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DSIT Celje
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Celje: Je prostovoljno samostojno, nepridobitno združenje fizi?nih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s podro?ja strojništva.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

in tehnikov Celje

ni_slike

Sedež društva:  

DSIT Celje - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Celje

Žlavsova ulica št. 8

SI-3212 Vojnik

Slogan društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Celje

Kratek opis društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov obmo?ja Celje je prostovoljno samostojno, nepridobitno združenje fizi?nih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s podro?ja strojništva.

Klju?ne dejavnosti:

Organizacija strokovnih predavanj s podro?ja sodobnega strojništva

Strokovne ekskurzije z ogledom doma?ih podjetij in po eno do dve strokovni ekskurziji v evropska podjetja

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Proizvodnje kotalnih ležajev

Izdelkov iz žice

Železarskih izdelkov

Projektiranje orodij in jeklenih konstrukcij

Letalstva

Prezra?evalne in grelne tehnike in tehnologije

Vodenje podjetij

Vzdrževanja industrijskih obratov

Transportne tehnike

Ekološke opreme

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Naše društvo deluje ve? ali manj uspešno že od leta 1956. V novejšem ?asu ima težave z udeležbo, napredovanji in strokovnimi ekskurzijami. Razlogi se nanašajo predvsem na trenutno slabo finan?no situacijo ter pomanjkanje ?asa zaradi prezaposlenosti ?lanov.

Kontakt:

Predsednik:

Anton Lojen u.d.i.s

Telefon:

GSM:

+386 3 577 29 69

+386 31 626 744

E-pošta:

 [/]
Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si