LETNO POROČILO 2012 ZA DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV, HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 03 December 2012 16:44    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Z vsem spoštovanjem Vas vabimo na posvet
LETNO POROČILO 2012 ZA DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV, 

HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE

image_3

Za e-prijave nudimo 5% popust.

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

TERMIN
LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Derčeva 4

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, svetovalka na področju računovodstva in financ z več kot 25-letnimi izkušnjami

UVOD IN NAMEN SEMINARJA
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do31. marca 2013 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila.

Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva.Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2013.

PROGRAM POSVETA

I. Letno poročilo za leto 2012

·         Poročilo o poslovanju za leto 2012

·         SRS 33

·         Bilanca stanja

·         Izkaz poslovnega izida

·         Pojasnila k izkazom

·         Poročilo o poslovanju

·         Roki za oddajo poročil

·         Popis sredstev


II. Poslovne knjige

·         Knjigovodske listine

·         Vrste knjigovodstva

·         Vodenje poslovnih knjig


III. Pridobitna in nepridobitna dejavnost

·         Opredelitev pridobitne dejavnosti

·         Opredelitev nepridobitne dejavnosti

·         Pogoji za opravljanje dejavnosti


IV. Blagajniško poslovanje

·         Blagajniški maksimum

·         Plačevanje z gotovino po novem


Finančno poslovanje

·         Avtorske pogodbe in podjemne pogodbe

·         Študentsko delo

·         Donacije in sponzorstvo

·         Darila in nagrade

·         Potni nalogi, dnevnice in kilometrina

·         Članarine


V. Temeljni akti

·         Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

·         Pravilnik o računovodstvu

·         Pravilnik o fi nančnem poslovanju


VI. Predstavitev davčnih novosti
VII. Razprava

·         Vprašanja in odgovori na vaše vprašanja


POSVET JE NAMENJEN:

·         predsednikom in tajnikom društev, klubov in zvez društev,

·         blagajnikom društev,

·         računovodskim službam, računovodskim servisom, knjigovodjem,

·         referentom

·         osebam, odgovornim za finančno poslovanje,

·         vsem, ki vodite poslovne knjige v društvih.


GRADIVO

Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju je 99€ + 20% DDV.

Za drugega udeleženca priznavamo 10% popust, za tri udeležence in več

popust 15% oz. po dogovoru.

Za e-prijave nudimo 5% popust.

Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke.

SPLETNI NASLOV IN PRIJAVA

Spletni naslov: http://www.evropska-svetovalnica.com

Elektronska prijava: PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
Po faksu: 05971 14 13
Po pošti na naslov:Akademija za evropsko pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Po e-pošti:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Prijave sprejemamo do vključno 10.decembra 2012.


PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:

SI56 0310 2100 0425 604, sklic na 00 11122012,( TRR odprt pri SKB d.d. Ljubljana )

Akademija za evropsko pravo, Dunajska cesta 156, Ljubljana

ID: SI16770757

Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.

PRIJAVNICA

LETNO POROČILO 2012 ZA DRUŠTVA IN ZVEZE DRUŠTEV,

HUMANITARNE TER INVALIDSKE ORGANIZACIJE

LJUBLJANA, 11. december 2012 od 09.00 do 14.00 ure, konf. dvorana v M-Hotel-u, Derčeva 4

Več informacij in kontakt:

Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
040 628 136; 051 317 658
05971 14 13
Dunajska cesta 1561000 Ljubljanainfo@evropska-svetovalnica.com040 628 136; 051 317 65805971 14 13http://evropska-svetovalnica.com

 

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 03 December 2012 16:52 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si