Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja
PDF natisni E-pošta

http://slovenia.ni.com/       
NIDays  
Ljubljana – 13. oktober 2011  

Ve? informacij -NIDays 2011 -» slovenia.ni.com/nidays

Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati. 


 

 

 

NIDays 2011

Bodite del dogajanja!

Prijava

                           

5 razlogov za obisk dogodka NIDays

1. Poglobljena tehni?na predavanja
 
2. Vzpostavljanje stikov z uporabniki izdelkov NI
 
3. Razstava strokovnjakov iz industrije
 
4. Prakti?ne izkušnje.
Sami preizkusite predstavljena orodja.
 
5. Brezpla?en izpit
Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)

                          

Predsednik podjetja National Instruments Vas vabi na NIDays

» Oglejte si video-posnetek

Predstavlja dr. James Truchard, izvršni direktor in predsednik podjetja National Instruments

 

NIWeek 2011 - Austin, Texas
NIWeek je vrhunski dogodek v panogi grafi?nega na?rtovanja sistemov, ki pritegne ve? kot 3.000 najboljših inženirjev, pedagogov in znanstvenikov na svetu. NIWeek 2011 je 17. letna konferenca uporabnikov in tehnologije družbe NI, ki je potekala v Austinu od 2. do 4. avgusta. Ponujala je tri dni interaktivnih tehni?nih sej, usmerjenih sre?anj, prakti?nih delavnic in razstav o najnovejših dogajanjih na podro?ju na?rtovanja, krmiljenja, avtomatizacije, proizvodnje in preizkušanja.
» Oglejte si 2-minutni videoposnetek o dogodku NIWeek


NIDays 2011 - Ljubljana
S konferenco NIDays 2011 bo družba National Instruments inženirjem, znanstvenikom in pedagogom v Slovenijo prinesla najbolj sveže novosti na podro?jih tehnoloških trendov, izdelkov in rešitev, ki temeljijo na grafi?nem na?rtovanju sistemov.
NIDays je brezpla?na enodnevna strokovna konferenca z ve? hkratnimi dogodki, ki ponuja:

  • prakti?no usposabljanje za okolje LabVIEW,
  • poglobljena tehni?na predavanja, ki pokrivajo najnovejše tehnologije NI na podro?jih preizkušanja, krmiljenja in na?rtovanja,
  • prikaze inovativnih na?inov uporabe grafi?nega na?rtovanja sistemov,
  • brezpla?ni izpit CLAD.


Tehni?ni poudarki konference NIDays 2011
»
slovenia.ni.com/nidays

Najnovejši tehnološki trendi, izdelki in rešitve na naslednjih podro?jih:

  • Programska oprema in zajemanje podatkov
  • Avtomatizirano merjenje in preizkušanje
  • Industrijska in vgnezdena tehnologija
  • Akademske in raziskovalne rešitve


Pridružite se konferenci NIDays
Ljubljana, 13. oktober 2011

» Takojšnja prijava


Ve? informacij o vsem, kar ponuja konferenca NIDays, najdete na strani
 »
slovenia.ni.com/nidays

      Medijski partner:

       Svet Elektronike

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si