slavnostna_akademija_napoved
SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INŽENIRJEV STROJNIŠTVA
Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija
29. in 30. November 2011

Spoštovani,

Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inženirjev Slovenije najavim in vas povabim na slavnostno akademijo in mednarodno konferenco inženirjev strojništva 2011, s katero bomo predstavili dosežke slovenskega inženirstva in razvojno raziskovalne dejavnosti v strojništvu, ključne nosilce znanja doma in v tujini ter naša najpomembnejša podjetja na tem področju.
Zaradi velike raznovrstnosti dejavnosti podjetij, izobraževalnih in znanstvenih ustanov v okviru strojništva bo dogodek nedvomno edinstvena priložnost za srečanje s strokovnjaki in seznanitev z dosežki razvojno-raziskovalne dejavnosti ter najnovejšimi spoznanji v slovenskem in mednarodnem strokovnem prostoru ter vrhunskimi znanstvenimi dognanji. Zato naj vas v imenu Zveze strojnih inženirjev Slovenije in svojem imenu še enkrat prijazno povabim na konferenco in slavnostno akademijo, ki bo s podelitvijo nagrad in priznanj še posebej zaznamovala ta izjemni dogodek.
Prisrčno vabljeni.

Prof. dr. Iztok Golobič
Predsednik
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si