Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
IAESTE
PDF natisni E-pošta
Zveza študentskih društev za mednarodno izmenjavo strokovnih praks študentov tehnike in naravoslovja ter izobraževanje.

Ime zveze in Logotip:

IAESTE

Slovenija

http://iaeste.si/

dtv

Sedež zveze:

IAESTE Slovenija - Zveza študentskih društev za mednarodno izmenjavo strokovnih praks študentov tehnike in naravoslovja ter izobraževanje

Kersnikova 4

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Društvo tehni?nih vodij površinsko odkopavanje.

Kratek opis zveze:

Smo del svetovne organizacije IAESTE z ve? kot 60-letno tradicijo, ki delodajalcem (tako v industriji kot tudi v raziskovalnih ustanovah) omogo?a, da pri njih za 6 - 52 tednov študijsko prakso opravljajo študentje s celega sveta, prav tako pa slovenskim študentom omogo?amo, da svojo prakso opravljajo skoraj kjerkoli v tujini. Poskrbimo za nastanitev študentov, jim pomagamo in svetujemo pri urejanju vize (?e je potrebna) in ostale potrebne dokumentacije ter organiziramo izlete po Sloveniji in druge prosto?asne dejavnosti. Ponujamo možnost opravljanja prakse v ve? kot 80 državah sveta, tudi v državah, kjer je pridobitev delovnih dovoljenj precej težavna. Prisotni smo v Ljubljani in Mariboru, kjer imamo svoje lokalne odbore (LC), v tih dveh mestih je tudi najve? delodajalcev, ki ponuja študijsko prakso, svojo dejavnost pa se trudimo izvajati tudi drugod po Sloveniji. Poleg izmenjave praks organiziramo in se udeležujemo tudi dogodkov, kjer se naši ?lani izobražujejo in motivirajo za delovanje v organizaciji, kjer javnost obveš?amo o našem delovanju.

Klju?ne dejavnosti:

Mednarodna izmenjava študentskih praks s podro?ja tehnike in naravoslovja.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Prihajamo z najrazli?nejših tehniških in naravoslovnih študijskih smeri, vsi pa smo mednarodno orientirani, imamo izkušnje z organizacijo dogodkov in timskim delom.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Smo neprofitna organizacija, v celoti vodena s strani študentov prostovoljcev, ki omogo?a študentom enkratno izkušnjo odhoda na pla?ano strokovno prakso v tujino s podro?ja tehnike in naravoslovja.

Kontakt:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://iaeste.si

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si