DSIT Lesce
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Lesce: Društvo poskuša širiti svojo dejavnost in privabiti čim širši krog tehničnih strokovnjakov, pa tudi drugih, ki jih tehnika zanima zgolj ljubiteljsko oziroma zaradi poglabljanja splošnega znanja, kar je vse bolj pomembno za pravilno razumevanje sodobnega sveta.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

in tehnikov Lesce

Society of Mechanical Engineers and Technicians Lesce (SMET Lesce)

dsit_lesce

Sedež društva:  

DSIT Lesce - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Lesce

Alpska cesta 43

SI-4248 Lesce

Slogan društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Lesce poskuša širiti svojo dejavnost in privabiti čim širši krog tehničnih strokovnjakov, pa tudi drugih, ki jih tehnika zanima zgolj ljubiteljsko oziroma zaradi poglabljanja splošnega znanja, kar je vse bolj pomembno za pravilno razumevanje sodobnega sveta.

Kratek opis društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Lesce danes združuje člane iz širšega okolja občin Radovljica in Bled, vedno več članov pa prihaja k nam tudi iz drugih občin Gorenjske vse do Ljubljane. Društvo že vse od ustanovitve leta 1985 v bivšem podjetju Veriga v Lescah poskuša širiti svojo dejavnost in privabiti čim širši krog tehničnih strokovnjakov, pa tudi drugih, ki jih tehnika zanima zgolj ljubiteljsko oziroma zaradi poglabljanja splošnega znanja, kar je vse bolj pomembno za pravilno razumevanje sodobnega sveta. Število članstva se vse od ustanovitve giblje med 100 in 140 člani, ki so zaposleni so v različnih podjetjih v industriji, trgovini, državni upravi vključno z ministrstvi, v šolstvu, na univerzi in drugih ustanovah. Društvo nima svojih prostorov. Uradni naslov društva je v Lescah na Alpski c. 43, komunikacija pa poteka preko naslovov tajnika in predsednika. Društvo je povezano tudi v Zvezo strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS).

Člani društva se srečujemo ob svojih aktivnostih večinoma v javnih prostorih (dvorane, restavracije ...) v Lescah ali bližnji okolici in na raznih ekskurzijah.

Ključne dejavnosti:

Dejavnost društva je usmerjena predvsem v informiranje, izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje članov z organiziranjem strokovnih in poljudnih predavanj s področja tehnike in gospodarstva ter z realizacijo strokovnih ekskurzij z ogledom priznanih tovarn in različnih, s tehničnega stališča zanimivih dogodkov in objektov v Sloveniji in v tujini. Ob tema vedno vključujemo tudi spoznavanje kulture in zgodovinske dediščine dežel, ki jih obiskujemo.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Članstvo sestavljajo predvsem strojni tehniki in inženirji vendar je veliko tudi tehnikov in inženirjev z drugih tehnoloških področij (metalurgija, elektrotehnika, gradbeništvo, naravoslovna področja ...) in celo tehnikov in diplomatov z družboslovnih področij (ekonomija ...). Preko 50 % članov ima vsaj višjo ali visokošolsko in mnogi tudi podiplomsko izobrazbo, večina ostalih pa srednješolsko tehnično izobrazbo. Precej je tudi članov s poklicno in delovodsko šolo. Tako število članov kot izobrazbena struktura se stalno izboljšuje. Med člani je danes mnogo upokojencev, ki so delali na različnih področjih delovnih mestih in imajo bogate delovne izkušnje v svoji stroki, ki so jih tudi preko aktivnosti društva voljni posredovati mlajšim.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Tako kot celotna družba se tudi članstvo našega društva naglo stara. Včlanjevanja mladih inženirjev in tehnikov pa ni takšno, kot bi si želeli. Zato vabimo mlade izobražence z različnih tehnoloških področij (pa tudi druge), da se nam pridružijo in pomagajo oblikovati nove vizije in načine delovanja v interesu čim boljše medsebojne povezanosti strokovnjakov in ostale družbe. DSIT lesce je za ta namen na področju srednje Gorenjske po našem mnenju najboljša možnost.

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

dr. Samo Zupan

Primož Bole

GSM:

GSM:

+386 41 600 381

+386 40 625 818

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si