Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
Kako vplivati na odlo?itve strank?
Prispeval Administrator    Sreda, 06 April 2011 19:18    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Philip Hesketh - svetovna avtoriteta na podro?ju vplivanja na nakupne odlo?itve: poslovna_priloznost
Kako vplivati na odlo?itve strank?
Prepri?ajte ve? strank za sodelovanje z vami in jih obdrite na dolgi rok!

Ali ste vedeli, da obstajajo posebni psiholoki pristopi, ki vam pri prodaji omogo?ajo ve?jo prepri?ljivost in laje vplivanje na odlo?itve vaih strank?

Ste vedeli, da te pristope in tehnike uporablja le pe?ica prodajnikov, ki zato pridobijo ve? strank in si zagotovijo tudi dolgoro?no sodelovanje z njimi?

Na seminarju boste prejeli konkretne tehnike, ideje in orodja, s katerimi boste pri prodaji bolj prepri?ljivi ter boste znali graditi trdne dolgoro?ne odnose s svojimi strankami.

Za prevajanje v sloven?ino bo poskrbljeno.

Preberite vse in e ve? na doma?i strani

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 06 April 2011 19:22 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si