Zbirka veljavnih zakonskih predpisov
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 16:55    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 
PONUDBA - ZBIRKA VELJAVNIH ZAKONSKIH PREDPISOV pomembnih za strojništvo in druge tehniške stroke image_show_4
SPOŠTOVANI,

Zveza strojnih inženirjev Slovenije – ZSIS na predlog širše strojniške populacije že od leta 1980 izdaja letne Sezname zakonskih predpisov, pomembnih za strojništvo in druge tehniške stroke (TPS). Dejavnosti industrijske izgradnje in proizvodnje ni le dejavnost ene stroke, temveč interdisciplinarna dejavnost tehniških strok. TPS ima tako skupno 764 evidentiranih zakonskih predpisov in vsebin (od leta 1995) veljavnih zakonskih predpisov pomembnih za strojništvo in druge tehniške stroke.

Zbirka zakonskih predpisov TPS predstavlja zakonske predpise v štirih skupinah:

 
A) STROKA - zbrani predpisi za splošno strojništvo, niso pa zajeti predpisi za posamezne specialnosti, kot npr.: predpisi o meroslovnih zahtevah, kot tudi ne posamezni lokalni (občinski) predpisi,

B) VARSTVO - zbrani predpisi o varstvu pri delu, varstvu zdravja in okolja, varstvu pred požarom ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,

C) POSLOVNI PREDPISI - zbrani predpisi, ki obravnavajo postopke pomembne pri projektiranju ter zlasti pri odgovornem vodenju zahtevnih in posameznih del ter splošne odnose in obveznosti pri graditvi objektov in proizvodnih procesih,

D) Evidenca zakonskih predpisov, ki so manj pomembni za strojno stroko, so pa predvsem namenjeni za urejanje prostora.

Predstavljena zbirka s seznamom in z vsebinami zakonskih predpisov se je v proizvodnih in projektivnih podjetjih pokazala kot vsakodnevni nujni pripomoček za kakovostno delo in vodenje. Današnja varnost ni povezana samo s tehnično varnostjo, temveč je opredeljena s širšo vsebino, tudi z varovanjem zdravja in življenja pri delu, varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvom okolja. Večino naštetih elementov varnosti obravnavajo in opredeljujejo predpisi predstavljeni v TPS. S pridom lahko TPS uporabljajo tudi vsi delodajalci, ki so po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, 5. člen, dolžni zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z njihovim delom.

Za naročilo se priporočamo in vas lepo pozdravljamo!


ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV
SLOVENIJE
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 17:01 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si