Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
SITHOK
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije: Je društvena organizacija, v katero se prostovoljno združujejo strokovnjaki, ki delujejo na podro?ju hlajenja, ogrevanja, klimatizacije in smotrne rabe energije.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo inženirjev

za tehnologije hlajenja,

ogrevanja in klimatizacije

http://lab.fs.uni-lj.si/sithok/

sithok

Sedež društva:  

SITHOK - Slovensko društvo inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije

Ašker?eva 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

SITHOK - Slovensko društvo inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije.

Kratek opis društva:

Slovensko društvo inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije, skrajšano društvo SITHOK, (v nadaljnem besedilu društvo), je društvena organizacija, v katero se prostovoljno združujejo strokovnjaki, ki delujejo na podro?ju hlajenja, ogrevanja, klimatizacije in smotrne rabe energije.

Društvo je ustanovljeno z izklju?nim namenom sodelovanja pri razvijanju znanosti na podro?ju tehnologij hlajenja, ogrevanja, klimatizacije, prezra?evanja, racionalne rabe energije in njim sorodnih znanosti. Pri tem naj bi društvo tudi prou?evalo vpliv, ki ga imajo te tehnologije na ?lovekovo okolje in prirodna bogastva in na ta na?in varovalo blagostanje potomstva.

Klju?ne dejavnosti:

sodelovanje pri pripravi pravilnikov, organizacija seminarjev in ekskurzij,

organizira kongrese in seminarje za ?lane, ter okrogle mize za širšo javnost,

skrbi za informiranje ?lanov in znanstveno in tehni?no povezovanje s sorodnimi združenji doma in po svetu,

sodeluje pri izdelavi predpisov s podro?ja hlajenja, ogrevanja, klimatizacije in racionalne rabe energije,

predstavlja dejavnost društva v mednarodnih društvih s sorodno tematiko,

zalaga in izdaja društvene publikacije s podro?ja svoje dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Ogravanja

Hlajenja

Klimatizacije

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

/

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

dr. Vincenc Butala

dr. Uroš Stritih

Telefon:

Telefon:

Telefon:

+386 1 4771 421

+386 1 4771 312

+386 1 4771 102

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://lab.fs.uni-lj.si/sithok/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si