Aktualni javni razpisi
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:40    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Aktualni javni razpisi:
•    Sofinanciranje slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del na področju medijev do 80%. Za pravne in fizične osebe.
•    Sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2010 Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici.
•    Sofinanciranje do 50% slovenskega deleža projekta za industrijske raziskave, kjer se sofinancirajo raziskovalno-razvojni projekti. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, raziskovalno-razvojni centri, univerze in inštituti.
•    Sofinanciranje do 50.000 EUR za raziskovalno-razvojne projekte, ki se izvajajo v sodelovanju s članicami konzorcija Eurostars. Prijavijo se lahko mala, srednje velika in velika podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije.

Tukaj preberite več o razpisih.

•    Nepovratna sredstva za naložbe kmetijskih gospodarstev na področju sadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva, vrtnarstva, poljedelstva ter semenskega materiala kmetijskih rastlin. Sofinancira se od 30% - 60% upravičenih stroškov.
•    Nepovratna sredstva za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu. Sredstva se dodelijo za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme. Prijavijo se lahko podjetja, višina sofinanciranja je med 30 – 50%.
•    Sofinanciranje investicij ter razvoja in raziskav, kjer so lastniki tuja podjetja.
•    Nepovratna sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak. Prijavijo se lahko lastniki gozdov, financira se od 50% do 60% upravičenih stroškov.
•    Subvencije za zaposlovanje brezposelnih oseb. Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem nudi 4.000 EUR nepovratnih sredstev za zaposlitev oseb, ki so na zavodu vsaj 12 mesecev ali za zaposlitev oseb starih pod 25 let in nad 50 let.     
•    Subvencije za usposabljanje in zaposlovanje študentov absolventov v višini 2.000€.


Tukaj preberite več o razpisih.
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:43 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si