V uradnem listu izšli javni razpisi univerz za inovativno shemo za sofinanciranje doktorskega študija
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 14:59    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 21.01.2011image_16_m
V URADNEM LISTU IZŠLI JAVNI RAZPISI UNIVERZ ZA INOVATIVNO SHEMO ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija je nov instrument Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v podporo trajnostnemu razvoju družbe s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem pospeševanjem prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in inovativnost/gospodarstvo. S shemo se vzpostavlja sistem denarnih spodbud za študente doktorskega študija na univerzah, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov.
     
Shema naslavlja najširše družbene izzive in spodbuja raziskovanje v okviru doktorskega študija na področjih: inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast, boja proti revščini in socialni izključenosti, zagotavljanje enakih možnosti v družbi, staranja prebivalstva in demografijo širše, kakovostjo izobraževanja, trajnostjo znanja, zdravja, prehrane in živilstva, okolja, ekologije, zelenih tehnologij, biotehnologije, materialov, obnovljivih virov energije,  nanotehnologije, informacijske in komunikacijske tehnologije oz. kulturne dediščine.
mvzt_1  mvzt_2
V Uradnem listu RS št. 4/11 so 21. januarja 2011 Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici tako objavile ločene javne razpise za Inovativno shemo za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010. Za sofinanciranje lahko kandidirajo doktorski študentje (posamezniki), vpisani na doktorski študij v študijskem letu 2010/2011. Prijavo posamezniki oddajo na javni razpis univerze, kjer študirajo. Rok za prijavo je petek, 18.2.2011 do 14.00 ure na univerzo.  

Shema se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme. Skupaj je za vse štiri univerze razpisano 10.969.999,26 EUR (od tega 85 % iz EU sredstev, 15 % pa slovenskega proračuna). Ključ za delitev sredstev med štiri univerze je vezan na raziskovalno aktivnost univerz, merjeno v sredstvih za znanstveno-raziskovalno dejavnost, ki jih univerzam dodeljuje ARRS. Univerza v Ljubljani razpisuje 8.096.888,47 EUR, Univerza v Mariboru 1.676.021,73 EUR, Univerza na Primorskem 834.426,40 EUR in Univerza v Novi Gorici 362.662,66 EUR.

V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko kandidira za naslednje možnosti sofinanciranja doktorskega študija:

A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija

B) del šolnine, največ do 50 %, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.

Izbranim doktorskim študentom bo financiranje odobreno do konca trajanja doktorskega študija pri čemer je financiranje vezano na rezultat, saj bodo morali v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij, doseči:znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja doseči uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobili naslov doktor znanosti.

V primeru nedoseženega rezultata bodo morali posamezniki prejeta sredstva vrniti.

Vse informacije v zvezi z javnimi razpisi in prijavo kandidati dobijo na univerzah:

Univerza v Ljubljani:
Spletna stran: www.uni-lj.si/novica.aspx
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Univerza v Mariboru:
spletna stran: www.uni-mb.si/novice.aspx
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Univerza na Primorskem:
spletna stran: www.upr.si
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Univerza v Novi Gorici:
spletna stran: www.ung.si/si/studentski-vodnik/razpis-dr-studij/
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vir: MVZT
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 15:10 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si