Omejitev uporabe MINVO eNovic
Omejitev uporabe
PDF natisni E-pošta
Omejitev uporabe

image_10_l MINVO eNovice so namenjene brezplačnemu obveščanju in informiranju prejemnikov. MINVO elektronska sporočila delujejo skladno s slovensko zakonodajo in glede na ZEK-UPB1, ZVPot-UPB2, ZEPT ter ZVOP-1 ne zapadajo pod neželena elektronska sporočila. Novice skladno z 109-im členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07 ZEK-UPB1) niso obravnavane kot neposredno trženje z uporabo elektronskih komunikacij. Novice se skladno z 45. členom Zakona o varstvu potrošnikov ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004, ZVPot-UPB2 ter Ur. l. RS, št. 126/2007, ZVPot-C) ne uporabljajo v kakršni koli namen oglaševanja ali ponujanja storitev, temveč v namen splošnega informiranja in predstavljanja informacij. Poslane novice skladno z 6. Členom Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS, št. 61/2006, ZEPT) ne zapadajo pod definicijo komercialnega sporočila, zato tudi po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1) ne opredeljujejo neposredno trženje z uporabo elektronskih komunikacij v 72. in 73. členu.

IE-novice Mreže inženirskih nevladnih organizacij so namenjene brezplačnemu obveščanju in informiranju uporabnikov o raziskovanju in znanosti, inženirstvu, nevladnemu skektorju, novicah, dogodkih, izobraževanjih, zakonodaji in predpisih ter drugih dogodkih s področja nevladnih organizacij ter raziskovanja in znanosti.

Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del e-publikacij Mreža inženirskih nevladnih organizacij!, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe oz. na posameznih delih portala oz. njegove vsebine.

Vsa vsebina e-novic Mreže inženirskih nevladnih organizacij, razen tistih, kjer je posebej naveden vir, je avtorsko delo portala MINVO / ZSIS in kot takšno varovano skladno z določbami ZASP. Vse vsebine, kjer je posebej naveden vir so last avtorjev.
Ostale splošne in posebne vsebine uporabe spletnega portala MINVO so dosegljive tu www.minvo.si . MINVO eNovice so prirejene za različice brkljalnikov Internet Explorer 8 ali Mozilla Firefox3.6.

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si