Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
SDBR
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za biologijo rastlin je društvo za rastlinsko fiziologijo in organizira tudi redna znanstvena sre?anja o rastlinski fiziologiji z mednarodno udeležbo.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

biologijo rastlin


http://www.plantslo.org/

sdbr

Sedež društva:  

SDBR - Slovensko društvo za biologijo rastlin

Ve?na pot 111

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko društvo za biologijo rastlin je društvo za rastlinsko fiziologijo in organizira tudi redna znanstvena sre?anja o rastlinski fiziologiji z mednarodno udeležbo.

Kratek opis društva:

V okviru društva vsako leto potekajo redna javna predavanja razli?nih tujih in doma?ih predavateljev.

Društvo za rastlinsko fiziologijo organizira tudi redna znanstvena sre?anja o rastlinski fiziologiji z mednarodno udeležbo. Namen sre?anj je seznaniti ?lane društva in širšo javnost z rezultati doma?ega raziskovalnega dela ter predstaviti najnovejše dosežke s podro?ja rastlinske fiziologije v svetu, tako osnovna spoznanja, kot tudi njihovo uporabo.

Klju?ne dejavnosti:

Društvo za rastlinsko fiziologijo organizira tudi redna znanstvena sre?anja o rastlinski fiziologiji z mednarodno udeležbo. Namen sre?anj je seznaniti ?lane društva in širšo javnost z rezultati doma?ega raziskovalnega dela ter predstaviti najnovejše dosežke s podro?ja rastlinske fiziologije v svetu, tako osnovna spoznanja, kot tudi njihovo uporabo.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Biologije rastlin

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

SDBR bo organiziralo že 5. slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, ki bo potekal od 6. do 9. septembra 2010 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Glavne teme simpozija bodo vklju?evale molekularno rastlinsko biologijo, strukturo in funkcijo, rastline in okolje, biotehnologijo oz. aplikativno botaniko in druge aktualne teme s podro?ja biologije rastlin. Pripravili bomo tudi poseben sklop za dodiplomske študente. Poleg doma?ih predavateljev bodo na simpoziju sodelovali tudi ugledni predavatelji iz tujine.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Dominik Vodnik

Telefon:

Faks:

+386 1 4231 161

+386 1 4231 088

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.plantslo.org/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si