SLAIS
PDF natisni E-pošta
Slovensko drušstvo za umetno inteligenco (anglečsko: SLovenian Artifcial Intelligence Society - SLAIS), v nadaljnjem besedilu dručstvo, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fzičcnih oseb, ki so se povezale z namenom dručzenja, izmenjave izkučsenj in strokovnih informacij o raziskavah in uporabi metod umetne inteligence v Sloveniji.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

umetno inteligenco

http://slais.ijs.si/

slais

Sedež društva:  

SLAIS- Slovensko društvo za umetno inteligenco

Inštitut Jožef Štefan

Jamova 39

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko drušstvo za umetno inteligenco (anglečsko: SLovenian Artifcial Intelligence Society - SLAIS), v nadaljnjem besedilu dručstvo, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fzičcnih oseb, ki so se povezale z namenom dručzenja, izmenjave izkučsenj in strokovnih informacij o raziskavah in uporabi metod umetne inteligence v Sloveniji

Kratek opis društva:

Slovensko drušstvo za umetno inteligenco (anglečsko: SLovenian Artifcial Intelligence Society - SLAIS), v nadaljnjem besedilu dručstvo, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fzičcnih oseb, ki so se povezale z namenom dručzenja, izmenjave izkučsenj in strokovnih informacij o raziskavah in uporabi metod umetne inteligence v Sloveniji s poudarkom na naslednjih področcjih:
- metode za predstavitev znanja in avtomatsko sklepanje,
- strojno učcenje,
- avtomatizirano modeliranje,
- nevronske mrečze,
- odločcanje z metodami umetne inteligence,
- metode kombinatoričcne optimizacije,
- logičcno programiranje,
- kvalitativno modeliranje,
- evolucijsko račcunanje,
- simboličcno programiranje,
- ekspertni sistemi in sistemi znanja,
- jeziki in orodja umetne inteligence,
- naravni jezik: jezikovne in govorne tehnologije,
- umetni vid

Namen dručstva je prispevati k razvoju in uporabi metod umetne inteligence v Republiki Sloveniji
Dručstvo ima naslednje cilje:
- prizadevanje za strokovno raven dela dručstva,
- spodbujanje čclanov k strokovnemu izpopolnjevanju,
- sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področcja delovanja dručstva,
- sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se znanstveno ali strokovno ukvarjajo s področcji umetne inteligence,
- spodbujanje prenosa metod umetne inteligence v prakso

Ključne dejavnosti:

podpira raziskovanje, razvoj in uporabo metod umetne inteligence,

seznanja čclane z najnovejčsimi dosečzki v Sloveniji in v svetu,

daje pobude vladnim in drugim organom za sprejemanje ukrepov,

samostojno ali skupaj z drugimi institucijami in dručstvi organizira predavanja, posvetovanja in konference,

podpira izdajanje domačce in tuje literature,

sodeluje pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja in standardov,

sodeluje s podobnimi domačcimi, tujimi in mednarodnimi strokovnimi organizacijami,

spodbuja strokovno izpopolnjevanje, čstipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Dokumenti

Description

SLAIS (Slovenian Artificial Intelligence Society) is an association of researchers and practitioners in the field of Artificial Intelligence in Slovenia. Most of them come from universities and research institutes, but there are members from industrial and commercial organizations as well. The society promotes theoretical and applied research as well as the transfer of AI technology to industrial and commercial environments. SLAIS was founded in 1992 and is a member society of ECCAI (European Coordinating Committee for Artificial Intelligence).

Activities

SLAIS covers virtually the whole range of AI topics, as well as some other areas of computer science. More information on members' research interests can be found on the websites of institutions where most of them work and with which SLAIS tightly cooperates:

* Jožef Stefan Institute: Department of Knowledge Technologies and Department of Intelligent Systems
* University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science: Artificial Intelligence Laboratory, Laboratory for Cognitive Modeling and Bioinformatics Laboratory
* University of Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science and Faculty of Mechanical Engineering;
* University of Nova Gorica: Centre for Systems and Information Technologies;
* National Institute of Chemistry.

Perpetual

* BIOMA - Bioinspired Optimization Methods and Their Applications (Ljubljana, Slovenia): last conference 20-21 May 2010, next conference 2012
* Electrotechnical and Computer Science Conference (Portorož, Slovenia): last conference 20-22 September 2010
* Informatica journal - published by Slovenian Society Informatika, but supported by SLAIS as well
* Information Society multiconference (Ljubljana, Slovenia), particularly Intelligent Systems conference: last conference 13-17 October 2010, next conference 11-15 October 2010
* Library specialized in AI literature at Jožef Stefan Institute
* Slovene-English dictionary of computer and information science
* Solomon Seminars
* VideoLectures

Upcoming

* ACTIVE 2010 - Summer School on Advanced Technologies for Knowledge Intensive Networked Organisations, 18-22 October 2010, Aachen, Germany.

Past

* ECML/PKDD 2009 - European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases: 7-11 September 2009, Bled, Slovenia
* ACTIVE 2009 - 1st ACTIVE Summer School on Advanced Technologies for a Knowledge-Powered Enterprise: 4-6 September 2009, Bled, Slovenia
* MLSB 2009 - Third International Workshop on Machine Learning in Systems Biology: 5-6 September 2009, Ljubljana, Slovenia
* Analysis of environmental data with machine learning methods: 4-8 May 2008, Ljubljana, Slovenia
* QR 2009 - 23rd Annual Workshop on Qualitative Reasoning: 22-24 June 2009, Ljubljana, Slovenia
* ACAI 05 - Advanced Course on Knowledge Technologies: 27 June - 8 July 2005, Ljubljana, Slovenia
* SLAIS Seminars: 1994-2002

Kontakt:

Predsednik:

Član:

prof. dr. Marko Bohanec

Bogdan Grmek

Tel.

Tel.

Fax:

+386 1 477 3129

+386 1 477 3309

+386 1 477 3315

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://slais.ijs.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si