Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
MIDEM
PDF natisni E-pošta
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale - MIDEM - Ljubljana, Slovenija - je mednarodno društvo, ki združuje strokovnjake iz vseh koncev sveta na podro?ju mikorelektronike, elektronskih sestavnih delov in materialov.

Ime društva in Logotip:

Strokovno društvo za

mikroelektroniko, elektronske

sestavne dele in materiale

http://www.midem-drustvo.si/

midem

Sedež društva:  

MIDEM- Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale

Stegne 7

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale - MIDEM - Ljubljana, Slovenija - je mednarodno društvo, ki združuje strokovnjake iz vseh koncev sveta na podro?ju mikorelektronike, elektronskih sestavnih delov in materialov.

Kratek opis društva:

Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale - MIDEM - Ljubljana, Slovenija - je mednarodno društvo, ki združuje strokovnjake iz vseh koncev sveta na podro?ju mikorelektronike, elektronskih sestavnih delov in materialov.

Klju?ne dejavnosti:

1. Izdajanje strokovne revije " Informacije MIDEM ".

2. Organizacija mednarodnih konferenc na temo mikroelektronike, elektronskih sestavnih delov in materialov MIDEM Konference.

MIDEM 2009 Konferenca
http://www.midem-drustvo.si/conf2009

MIDEM 2008 Konferenca
http://www.midem-drustvo.si/conf2008

MIDEM 2007 Konferenca
http://www.midem-drustvo.si/conf2007

MIDEM 2006 Konferenca
http://www.midem-drustvo.si/conf2006

MIDEM 2005 Konferenca
http://www.midem-drustvo.si/conf2005

MIDEM 2004 Konferenca
http://www.midem-drustvo.si/conf2004

MIDEM 2003 Konferenca
http://www.midem-drustvo.si/conf2003

MIDEM 2002 Konferenca
http://www.midem-drustvo.si/conf2002

MIDEM 2001 Konferenca
http://www.midem-drustvo.si/conf2001

3. Organizacija strokovnih seminarjev, delavnic in objavljane aktivnosti s pokrivanega podro?ja.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Konference

Delavnice

Kontakt:

Predsednik:

?lan:

prof.dr. Slavko Amon

Iztok Sorli

Tel.

Fax:

+386 1 5133 768

+386 1 5133 771

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.midem-drustvo.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si