Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2461. Error 9: Invalid character
DSDTS
PDF natisni E-pošta
Društvo strokovnih delavcev telekomunikacij Slovenije, je bilo ustanovljeno 16. 10. 1997. Takrat je sprejelo tudi pravila delovanja s programom in finan?nim na?rtom. Društvo ima v skladu z pravilnikom redne ob?ne zbore, ima upravni odbor, nadzorni odbor, ter ?astno razsodiš?e, ki vodijo društvo med ob?nimi zbori.

Ime društva in Logotip:

Društvo strokovnih delavcev

telekomunikacij Slovenije

http://www.dsdts.si/

dsdts

Sedež društva:  

DSDTS - Društvo strokovnih delavcev telekomunikacij Slovenije

Cigaletova ulica 10

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo strokovnih delavcev telekomunikacij Slovenije, je bilo ustanovljeno 16. 10. 1997. Takrat je sprejelo tudi pravila delovanja s programom in finan?nim na?rtom. Društvo ima v skladu z pravilnikom redne ob?ne zbore, ima upravni odbor, nadzorni odbor, ter ?astno razsodiš?e, ki vodijo društvo med ob?nimi zbori.

Kratek opis društva:

Društvo strokovnih delavcev telekomunikacij Slovenije, je bilo ustanovljeno 16. 10. 1997. Takrat je sprejelo tudi pravila delovanja s programom in finan?nim na?rtom. Društvo ima v skladu z pravilnikom redne ob?ne zbore, ima upravni odbor, nadzorni odbor, ter ?astno razsodiš?e, ki vodijo društvo med ob?nimi zbori. Prvi predsednik društva je bil Vojko Anžlovar, univ. dipl. org. dela, sedaj pa je predsednica Julijana Žibert, univ.dipl. soc. Društvo ima tudi tri podpredsednike, za posamezne dejavnosti iz stroke.
Društvo redno sodeluje na sejmu elektronike v Ljubljani, ob tej priliki izdaja tudi katalog Elektronika.
Letošnji katalog je že osmi po vrsti.

Klju?ne dejavnosti:

spremljanje razvoja telekomunikacij in informatike,

sodelovanje z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami z namenom izpopolnjevanja znanja in usposabljanja,

organiziranje seminarjev, predavanj in drugih oblik izobraževanja s podro?ja telekomunikacij in informatike,

udeleževanje na strokovnih sejmih, razstavah in drugih oblikah predstavljanja proizvodnje in storitev s podro?ja telekomunikacij in informatike,

spodbujanje k dobremu imenu telekomunikacij in informatike,

pridobivanje novih ?lanov, pokroviteljev in sponzorjev,

druženje.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Katalogi

Pristopna izjava

Kontakt:

Predsednik:

?lan:

Julijana Žibert

Joze Sprohar

Gsm:

Tel.:

+386 41 882 810

+386 1 430 80 01

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dsdts.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si